ЧЕРКАСЬКИЙ
ІНФОРМАЦІЙНО-УЧБОВИЙ
ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
НУ «ОЮА»

 

Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17

E-mail: onua-ch@ukr.net ; vstup_chk@onua.edu.ua
Сайт: http://onua.ck.ua. https://www.instagram.com/onua.ck

Телефон:
Приймальня - (0472) 54-35-17
Навчальна частина- (0472) 54-17-68
Бухгалтерія - (0472) 37-92-62

Графік работи: 09.00-17.00

ПОТЕНКО
Людмила Олександрівна
директор центру

Черкаський факультет протягом 17 років успішно працює у складі Національного університету «Одеська юридична академія». Він був створений відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України № 328 від 19.07.2000 року з метою підготовки фахівців у галузі права.  За цей час кількість студентів, які навчаються на факультеті, зросла до 1000 осіб, а кількість випускників до дев'яти сотень, які успішно працюють в  судових, правоохоронних та інших органах державної влади і місцевого самоврядування Черкаської області та інших регіонів України.

В останні роки прослідковується чітка тенденція до зростання кількості абітурієнтів, які бажають навчатися в Черкаському факультеті на денній, вечірній, заочній, та післядипломній формі навчання. Жителів Черкащини та інших регіонів приваблює не тільки престиж Національного університету «Одеська юридична академія», який має високий авторитет у сфері вищої юридичної освіти, але й можливість навчатися безпосередньо у своєму регіоні.

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів на факультеті створена достатня матеріально-технічна база та працюють досвідчені науково-педагогічні кадри, які й забезпечують здійснення якісного навчального процесу.

З метою надання якісних освітніх послуг у навчальному закладі сформовано професійний науково-педагогічний колектив, який складається з 31 кваліфікованого викладача з необхідним освітнім рівнем, що відповідає профілю навчальних дисциплін, які викладаються, та достатнім досвідом практичної та наукової роботи. Серед викладачів факультету, які працюють на відповідних кафедрах, два доктори юридичних наук, один доктор філософських наук та 19 кандидатів наук, що дозволило створити достатнє кадрове забезпечення науково-педагогічних працівників для трьох кафедр факультету (кафедра суспільних наук, кафедра загально-правових дисциплін та кафедра галузевих юридичних дисциплін).

Основними формами наукової діяльності у Черкаському факульеті є підготовка дисертацій, підручників (посібників) з юридичних та неюридичних дисциплін, наукових доповідей, рецензій та відгуків; участь у наукових семінарах та конференціях. Наукові дослідження викладачів факультету знайшли своє відображення у більш ніж у 120 опублікованих працях та навчально-методичних посібниках.

Враховуючи належний стан матеріально-технічної бази та якісний склад викладачів, з метою розвитку та удосконалення процесу підготовки фахівців в галузі права відповідно до потреб ринку праці, на факультеті є всі можливості для забезпечення здійснення належного навчального процесу.