КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ДЕТЕКТИВНОЇ
ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Адреса: м Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23, (каб. 105, 106)
тел .: (048) 719 87 62

e-mail: criminal_process@onua.edu.ua

https://www.facebook.com/groups/1004354769678777/

Графік роботи кафедри:
Пн.-Пт. (08.30-18.00)

АРКУША
Лариса Ігорівна
в.о. завідувача кафедри
доктор юридичних наук, професор

Сьогодні кафедра кримінального процесу є однією з найпотужніших в університеті, здійснюючи підготовку студентів усіх спеціальностей з дисциплін кримінально-процесуального циклу. Організаційно кафедра входить до складу факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) і налічує 21 викладача, серед яких 2 доктори та 19 кандидатів наук.

Викладачі кафедри активно здійснюють наукові дослідження в галузі кримінального процесу, готують пропозиції до проектів нормативно-правових актів, надають наукові висновки щодо правильного й однакового застосування норм кримінального процесуального права. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере участь в організації та проведенні лекцій для працівників судових та правоохоронних органів.

Слід відзначити широку репрезентативність наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри в провідних спеціалізованих юридичних виданнях, серед яких, зокрема, «Право України», «Вісник прокуратури», «Вісник кримінального судочинства», «Вісник Академії адвокатури України», «Актуальні проблеми держави і права», «Митна справа», «Юридичний вісник» ,«Прикарпатський юридичний вісник», «Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України», «Молодий вчений» та інші.

Кафедра кримінального процесу забезпечує викладання нормативної дисципліни «Кримінальних процес», а також цілого ряду спеціальних курсів, серед яких: теорія доказів у кримінальному провадженні; складання процесуальних документів в кримінальному провадженні; судові рішення в кримінальному провадженні; міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні; проведення слідчих (розшукових) дій; досудове розслідування; судове провадження; кримінально-процесуальні акти; адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні; міжнародне співробітництво в кримінальному судочинстві; використання практики ЄСПЛ в кримінальному провадженні; заходи забезпечення кримінального провадження; правова допомога при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження (для студентів факультету адвокатури); захист і представництво в кримінальному провадженні; актуальні проблеми правосуддя в кримінальному провадженні.

Представники кафедри беруть активну участь в реалізації ініціативи президента НУ «ОЮА» академіка С. В. Ківалова щодо викладання юридичних дисциплін англійською мовою. Зокрема, викладачі О.О. Торбас і А.С. Степаненко забезпечують проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни Criminal Proceedings.

Активна наукова і педагогічна робота співробітників кафедри неодноразово була відзначена на університетському та державному рівні. Професору Ю.П. Аленіну присвоєно почесне звання Заслужений юрист України. Низкою відомчих нагород відзначені доценти І.В. Гловюк, М.М. Стоянов і Т.Г. Лукашкіна.