КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ДЕТЕКТИВНОЇ
ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Адреса: м Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23, (каб. 105, 106)
тел .: (048) 719 87 62

e-mail: criminal_process@onua.edu.ua

https://www.facebook.com/groups/1004354769678777/

Графік роботи кафедри:
Пн.-Пт. (08.30-18.00)

АРКУША
Лариса Ігорівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор

Сьогодні кафедра кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності є однією з найпотужніших в університеті, здійснюючи підготовку студентів усіх спеціальностей з дисциплін кримінально-процесуального циклу. Організаційно кафедра входить до складу факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) і налічує 26 викладачів, серед яких 4 доктори та 21 кандидат наук.

Провідним напрямком наукової та педагогічної діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих кадрів для роботи в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної прикордонної служби України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України та інших правоохоронних та правозахисних структурах. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере участь в організації та проведенні лекцій та тренінгів для працівників судових та правоохоронних органів з метою підвищення їх кваліфікації.

Кафедра кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності забезпечує викладання нормативної дисципліни «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право» а також цілого ряду спеціальних курсів, серед яких: Теорія доказів у кримінальному провадженні; Складання процесуальних документів в кримінальному провадженні; Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні; Проведення слідчих (розшукових) дій; Досудове розслідування; Судове провадження; Кримінально-процесуальні акти; Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності; Міжнародне співробітництво в кримінальному судочинстві; Використання практики ЄСПЛ в кримінальному провадженні; Захист прав ЄСПЛ у кримінальному процесі; Захист і представництво в кримінальному провадженні; Кримінальний процес європейських країн; Таємні операції у правоохоронній діяльності; Судовий захист прав у кримінальному провадженні; Віктимологічна профілактика злочинів; Детермінація злочинності в Україні.

Змістовне наповнення навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою, відображає основні проблеми сучасної кримінально-процесуальної та кримінологічної доктрини України.