КАФЕДРА
КІБЕРБЕЗПЕКИ

 

Адреса: 65012, м. Одеса, ул. Рішельевська, 28

E-mail: kafedrakiberbez@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри: 
пн. – пт. 8.30 – 18.00

Графік консультацій викладачів кафедри
пн. 15.00 – 17.00
пт. 14.00 – 16.00

 

ГОРБАЧЕНКО
Станіслав Анатолійович
завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор

Кафедра кібербезпеки входить до складу факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія» і здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами «Кібербезпека», «Аналіз та захист даних» і «ІТ менеджмент та маркетинг».

Основна мета роботи кафедри – якісна підготовка студентів, що включає застосування заходів безпеки для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз, а також впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес університету.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: кібернетична безпека; захист даних; дослідження загроз кібербезпеки; управління та організаційне забезпечення кібернетичною безпекою; комплексні системи захисту інформації; системний аудит та виявлення вторгнень; дослідження систем технічного захисту і контролю доступу; технічний захист інформації; криптографія; криптоаналіз та інші.

Зміст дисциплін, що викладаються на кафедрі, зосереджений на підготовці майбутніх фахівців з кібербезпеки, які повинні знати і вміти застосовувати на практиці сучасні інформаційні технології, засоби захисту і аналізу стану захищеності інформації. При цьому значну увагу приділено вивченню та практичному застосуванню технологій інформаційної безпеки при розробці систем керування базами даних, мережевих додатків та Інтернет-сервісів, протоколів передачі та шифрування даних. Крім того, частина дисциплін ознайомлює студентів з методиками сертифікації, експертизи та проведення спеціальних досліджень засобів і систем кібернетичного захисту інформаційних ресурсів, методам виявлення, блокування загроз та отримання доказів несанкціонованого доступу до інформації.

На базі кафедри функціонує навчально-тренувальний полігон, також фахівці кафедри та студенти приймають активну участь у діяльності лабораторії робототехніки та інформаційних технологій, спеціалізованої лабораторії KeepSolid та інших підрозділів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. Викладачі кафедри разом з фахівцями-практиками виступають менторами для проектних груп.