КАФЕДРА
ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Академічна 2, каб. 505

Телефон: (048)-719-87-73; 2324
E-mail: history@onua.edu.ua

https://m.facebook.com/historynuoua/

Графік роботи кафедри: пн. - пт. 8.30 - 17.00

Графік явочних днів викладачів:
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

Аніщук
Ніна Володимирівна
в.о. завідувача кафедри
доктор юридичних наук, професор

Кафедра історії держави і права входить до складу факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів у сфері історії держави і права, підготовка висококваліфікованих юристів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Історія держави і права України; Історія України; Історія держави і права зарубіжних країн; Історія Одеської школи права; Історія Національного університету «Одеська Юридична академія»; Історія суду і судочинства в Україні; Історія суду і судочинства в зарубіжних країнах; Історія законодавства про військові злочини в Україні; Історія української юриспруденції.

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи історико-правових знань. Професорсько-викладацький склад кафедри сприяє розвитку світогляду студентів, розвитку їх активної позиції в соціально-політичному та правовому житті країни.