КАФЕДРА
ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 

Мамич Мирослава Володимирівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

Закінчила в 1986 році філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, в 2012 році факультет післядипломної освіти Національного університету «Одеська юридична академія».

Працювала викладачем кафедри російської мови як іноземної в Одеському об'єднаному військовому училищі протиповітряної оборони, старшим викладачем кафедри суспільних наук Одеського військового інституту, з 1997 року – старшим викладачем, а з 2003 року – доцентом кафедри юридичної психології та журналістики Одеської національної юридичної академії. З 2013 року завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія».

Кандидатську дисертацію «Концепти правда / неправда в українській літературній мові: семантико-стилістичний аспект» за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» захистила в 2002 році.

2017 року захистила дисертацію «Лінгвокультурологічний контент журналу «Жінка» (середина ХХ – початок ХХІ століття) на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту української мови НАН України.

Автор близько шістдесяти наукових статей, монографії «Вербальний контент журналу «Жінка» в аспекті лінгвокультурології та медіастилістики» (Одеса, 2015. - 525 с.), навчально-методичних посібників: «Прочитайте, поясніть, напишіть! (Практикум з правопису для абітурієнтів)» (Одеса: Поліграф, 2006. – 198 с.), «Як навчитися писати диктант?» (Одеса: Поліграф, 2007. - 199 с.), «Практичний курс з української мови» (Одеса: Фенікс, 2013. – 104 с.), «Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник» (Одеса, 2014. – 124 с.) (рекомендований Міністерством освіти і науки України); «Українська мова за правознавчим спрямуванням: навчально-методичний посібник» (Одеса, 2016. - 133 с.).

Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), практична стилістика, українська мова в ЗМІ, публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні.

Сфера наукових інтересів: лінгвокультурологія і медіастилістика.