КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА АДВОКАТУРИ

 

65009, м. Одеса, вул. Академічна, 5, каб. 6.
тел. 048 2 63 64 06

kafedra_spo@onua.edu.ua

www.facebook.com/ospoa.nuoua

Графік явки викладачів:
Понеділок: 15.00-17.00
П’ятница: 14.00-16.00

 

БАКАЯНОВА
Нана Мезенівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра організації судових, правоохоронних органів та адвокатури входить до складу факультету адвокатури і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 1. Судові та правоохоронні органи України.
 2. Адвокатура України.
 3. Історія адвокатури.
 4. Прокуратура.
 5. Етика адвоката.
 6. Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України.
 7. Правоохоронна та правозахисна система України.
 8. Особливості тактики представництва у цивільному процесі.
 9. Актуальні проблеми правового регулювання адвокатської діяльності.
 10. Способи захисту прав учасників поза кримінального судочинства.
 11. Адвокатура у системі надання безоплатної правової допомоги.
 12. Адвокат в адміністративних судах.
 13. Сучасна правова модель прокуратури України.
 14. Організація адвокатської практики.
 15. Корпоративне самоврядування в адвокатурі.
 16. Дисциплінарне провадження щодо адвокатів: теорія та практика.
 17. Сучасна концепція реформування судоустрою
 18. Публічна служба.
 19. Кадровий менеджмент у судах.