КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА АДВОКАТУРИ

 

65009, м. Одеса, вул. Академічна, 5, каб. 6.
тел. 048 2 63 64 06

kafedra_spo@onua.edu.ua

www.facebook.com/ospoa.nuoua

Графік явки викладачів:
Понеділок: 15.00-17.00
П’ятница: 14.00-16.00

БАКАЯНОВА
Нана Мезенівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор
Заслужений юрист України

Кафедра організації судових, правоохоронних органів та адвокатури входить до складу факультету адвокатури і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Судові та правоохоронні органи України; Прокуратура України; Адвокатура України; Правоохоронна та правозахисна система України; Історія адвокатури; Адвокатська етика; Професійна етика та дисциплінарна відповідальність юриста; Адвокатура у системі надання безоплатної правової допомоги; Організація адвокатської практики; Особливості тактики представництва в судах у цивільному судочинстві; Адвокат в адміністративному судочинстві; Організація та діяльність правоохоронних та судових органів; Публічна служба України; Сучасна концепція реформування судоустрою, судочинства та суміжних інститутів; Безоплатна правова допомога в Україні; Основи менеджменту юридичної діяльності; Організаційна структура правової системи.