КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
НУ «ОЮА»

 

Адреса: 02121, м. Київ,
вул. Харківське шосе, 210

Сайт: kiev.onua.edu.ua
vstup_iipl@onua.edu.ua

Соціальні мережі:
www.facebook.com/kiev.onua

Instagram: kyiv_nuoua

Приймальна комісія
+38(044)  563-82-21
+38(044) 563-80-75
+38(050)100-15-88

Приймальна директора інституту
+38(044) 563-80-64

ФЕЛИК
Василь Іванович
директор інституту
доктор юридичних наук, доцент
Заслужений юрист України

На виконання спільного рішення Комісії Верховної ради України з питань науки та освіти та Державного комітету з питань науки, техніки та промислової політики у 1996 року було створено ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права». Основною метою та напрямком діяльності новоутвореного навчального закладу була підготовка висококваліфікованих фахівців для державної системи правової охорони інтелектуальної власності та підприємств, організацій і установ усіх форм власності.

27 листопада 2004 року наказом Міністерства освіти і науки України № 821 Інститут визначено головним з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері інтелектуальної власності, а 3 грудня цього ж року наказом МОН України № 915 Інститут включено до Переліку вищих навчальних закладів системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №863-р від 10 жовтня 2007 року та відповідного наказу Міністерства освіти і науки України № 955  від 29 листопада 2007 року ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права» перетворено у Державний вищий навчальний заклад «Державний інститут інтелектуальної власності».

У жовтні 2011 року за пропозицією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про приєднання його до Національного університету "Одеська юридична академія" (розпорядження №1028-р від 20.10.2011р.).

У листопаді 2014 року з метою впорядкування та приведення у відповідність до Закону України «Про вищу освіту», наказом ректора університету Інститут перейменовується в Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві. З грудня 2016 року, у зв’язку з реорганізацією у структурі Національного університету «Одеська юридична академія», створено Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» до складу якого включено Коледж Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

З моменту приєднання до Національного університету «Одеська юридична академія» - лідера юридичної освіти і науки, розпочався новий етап розвитку Інституту.  

Президентом Національного університету «Одеська юридична академія» С.В. Ківаловим було визначено стратегію розвитку Інституту. Реалізовуючи її, весною 2014 року Інститут перебазовується у новозбудоване світле приміщення (вул. Харківське шосе, 210) з просторими аудиторіями, обладнаними сучасною технікою, необхідною для проведення якісного навчального процесу, великою бібліотекою та читальним залом, студентським кафе, спортзалом і комфортабельним гуртожитком. Планується побудова сучасного спортивного комплексу з басейном.

На сьогодні в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка фахівців за денною і заочною формами навчання для здобуття ступеня вищої освіти: бакалавр та магістр за спеціальністю 081 «Право» спеціалізаціями кримінальна юстиція, судова та управлінська діяльність, цивільна та господарська юстиція, інтелектуальна власність; бакалавр та магістр за спеціальністю 053 «Психологія» спеціалізацією інструментальні психофізіологічні дослідження на поліграфі (детекторі брехні); бакалавр та магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізаціями управління інтелектуальною власністю, управління інноваційною діяльністю»; бакалавр та магістр за спеціальністю 061 «Журналістики» спеціалізацією реклама та зв’язки з громадськістю; бакалавр та магістр за спеціальністю 293 «Міжнародне право» спеціалізацією міжнародно-правові відносини; бакалавр за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»; бакалавр за спеціальністю 125 «Кібербезпека»; магістр за спеціальністю 124 «Системний аналіз» спеціалізацією консолідована інформація (інформаційний аналітик); магістр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

У структурі Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» функціонують п’ять кафедр: кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права, кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кафедра кримінального права, процесу і криміналістики, кафедра менеджменту та інформаційних технологій, кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін.