ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ І ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ

 

Адреса: 65009 м. Одеса, вул. Академічна, 9

Е-mail: 719-88-20@onua.edu.ua

Графік роботи: пн.-пт.: 08.30-17.00

ВІТМАН
Костянтин Миколайович

директор центру
доктор політичних наук, професор

Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів утворився шляхом об'єднання двох структурних підрозділів Національного університету «Одеська юридична академія» - Магістратури державної служби та Інституту підготовки професійних суддів. Реорганізація здійснилася з метою оптимізації роботи, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Статуту Національного університету «Одеська юридична академія», відповідно до рішення Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» від 16 лютого 2018 року, протокол № 4.

Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів очолює доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Костянтин Вітман.

Магістратура державної служби Національного університету «Одеська юридична академія» була створена в 1996 році. Її основне завдання - підготовка фахівців, які отримали поглиблені спеціальні знання інноваційного характеру, мають певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Першим координатором магістратури державної служби був призначений професор Б.А. Пережняк, у 1997 році координатором магістратури державної служби був професор А.І. Паньков. У 1998 році деканом магістратури державної служби була призначена  професор  кафедри  адміністративного  і  фінансового  права  Л.Р. Біла-Тіунова. З 2000 року магістратуру очолював професор К.М. Вітман.

Інститут підготовки професійних суддів був створений, згідно з Указом Президента України «Про Інститут підготовки професійних суддів» від 27 грудня 2001 року, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про створення Інституту підготовки професійних суддів» від 30 травня 2002 року при Одеській національній юридичній академії. Інститут був заснований на державній основі Міністерства освіти і науки України. Мета створення інституту була здійснення підготовки висококваліфікованих професійних кадрів  для  формування  суддівського  корпусу  України. Свого часу Інститут підготовки  професійних  суддів очолювали професор В.О. Туляков, професор В.В. Завальнюк та доцент О.В. Тодощак.

Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів готує висококваліфікованих фахівців за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 081 «Право», які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та права, що передбачає застосування професійних компетентностей у загальній сфері управління та адміністрування на різних рівнях влади шляхом формування і розвитку у здобувачів вищої освіти комплексу загальних, професійних компетентностей та системи цінностей – критичного мислення, громадянської активності та соціальної відповідальності.

Основні завдання навчального процесу в ЦПМПСПС полягають в організації гармонійного і збалансованого викладання фундаментальних і прикладних дисциплін у трьох напрямах підготовки: правовому, економічному і спеціальному. Засвоєння знань із цих дисциплін дозволить випускникам набути кваліфікаційного потенціалу, необхідного для виконання різноманітних функцій, що забезпечують безпеку держави.

Програма передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін: «Публічне управління та адміністрування», «Економіка та врядування», «Ділова українська мова в публічному управлінні», «Лідерство», «Стратегічне управління та управління змінами», «Ефективне місцеве самоврядування», «Публічна служба», «Історія державної служби України», «Професійна іноземна мова в публічному управлінні», «Конституційно-правові проблеми виконавчої влади», «Актуальні проблеми безпеки у європейському та євроатлантичному вимірі», «Технології прийняття управлінських рішень у сфері розробки політики», «Методологія та організація наукових досліджень», «Державне регулювання міжнаціональних відносин», «Правові системи сучасності», «Міжнародне приватне та публічне право сучасності», «Сучасна адміністративістика», «Конституційна юстиція», «Судовий захист прав інтелектуальної власності».

Із метою визначення політико-правових інструментів забезпечення законодавчої бази державного управління у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо практичного застосування органами влади правових важелів на шляху адаптації державного управління до стандартів Європейського Союзу в Національному університеті «Одеська юридична академія» у вересні 2009 р. були організовані перші Всеукраїнські громадські слухання на тему «Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування», які отримали статус щорічних та надалі названі Рішельєвськими. Вони були організовані Національним агентством України з питань державної служби, Національним університетом «Одеська юридична академія», Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласної радою, Одеською міською радою,  Національною академією наук України, Національною академією державного управління при Президентові України та за підтримки Посольства Французької Республіки в Україні.

Викладання в Центрі підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів здійснюється у такому складі: професор В.Є. Загородній, професор В.В. Завальнюк, професор В.В. Дудченко, професор К.М. Вітман, професор Л.Р. Біла-Тіунова, професор Б.А. Пережняк, професор О.М. Кібік, професор Б.А. Кормич, професор Л.І. Кормич, професор О.І. Харитонова, професор О.П. Федотов, доценти Н.В. Єфремова, Ю.О. Томчаковська, Л.М. Корнута, Є.І. Фролова, Ю.С. Даниленко, С.П. Кравченко, А.Ю. Осадчий, О.С. Омельчук. Методичну роботу та контроль за дисципліною здійснює методист Г.О. Тарадай-Тімощенко, секретар Ю.М. Тєрєхова.  

Серед випускників Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів: Г.М. Дрок – начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України у Кіровоградській області; Л.С. Єршова – суддя Приморського районного суду м. Одеси; О.П. Китайська – директор департаменту праці і соціальної політики Одеської міської ради; Д.М. Танцюра – депутат Одеської міської ради 5-ти скликань; Е.А. Плешко – головний спеціаліст відділу ведення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, к.ю.н.; Є.В. Краснов – суддя Верховного суду України; К.О. Танцюра – суддя Одеського окружного адміністративного суду; С.Б. Плотніцька – керівник апарату П’ятого апеляційного адміністративного суду; П.В. Вугельман – заступник Одеського міського голови; О.В. Буйневич – директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради; Ю.О. Виходець – начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України; Л.М. Гордієвська – начальник відділу комунікації  ГУНП в Одеській області; В.А. Федоров – проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності НУ «ОЮА»; М.О. Скрипник – головний бухгалтер НУ «ОЮА»; О.О. Куртєва – начальник відділу кадрів НУ «ОЮА»  та ін.