КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА
ІНШИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
МИКОЛАЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА
НУ «ОЮА»

 

Адреса: 54038 м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18, аудиторія 404
Телефон: 0512-34-20-91

Електронна адреса: mip_kpd@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн. - пт. 8.30 - 17.00

Графік індивідуальної роботи викладачів зі студентами:
вт. 13.00 - 15.00
чт. 13.00 - 15.00

КОЗАЧЕНКО
Олександр Васильович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор

Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін є випусковою для спеціалізації «Кримінальна юстиція», відповідно до якої здійснюється підготовка фахівців в галузі юриспруденції в Миколаївському інституті права Національного університету «Одеська юридична академія». Навчання студентів за вказаною спеціалізацією здійснюється на основі професійно-освітніх програм бакалавра, спеціаліста (до 2017 року) магістра (з 2016 року), в умовах денної та заочної форм навчання.

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері кримінальної юстиції, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Науково-педагогічними працівниками кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін забезпечується викладання наступних навчальних дисциплін: Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією; Адміністративне право; Адміністративний процес; Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні; Виявлення та розслідування злочинів у сфері економіки; Виявлення та розслідування кіберзлочинів; Віктимологічна профілактика злочинів; Досудове розслідування; Запобігання загальнокримінальній злочинності; Кваліфікація злочинів проти особи; Кваліфікація злочинів проти правосуддя; Кваліфікація злочинів у сфері економіки; Криміналістика; Кримінальне право; Кримінальне право зарубіжних країн; Кримінальний процес; Кримінально-виконавче право; Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю; Кримінологічна безпека економічної діяльності; Кримінологія; Методика і тактика розслідування злочинів; Методологія юриспруденції; Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні; Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні; Організація і тактика діяльності патрульної поліції у протидії злочинам; Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України; Основи оперативно-розшукової діяльності; Основи слідчої діяльності; Поліграф і психофізіологічна діагностика особистості; Права людини у сфері кримінальної юстиції; Правоохоронна та правозахисна система України; Проблеми адміністративного права; Прокуратура України; Протидія транснаціональній злочинності; Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні; Судова медицина і психіатрія; Судове провадження; Судові експертизи; Судові та правоохоронні органи України; Сучасні пенітенціарні системи; Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України; Теорія доказів у кримінальному провадженні; Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок у сфері кримінальної юстиції.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки структури Миколаївського інституту права НУ «ОЮА».