МИКОЛАЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

Адреса: 54038, м. Миколаїв, вул. Ген. Карпенка, 18
Електронна адреса: mip@onua.edu.ua
Сайт: http://mip.onua.edu.ua

Соціальні мережі:
Facebook https://www.facebook.com/mip.ny.oua/
Instagram https://www.instagram.com/mykolaiv_onua/?hl=uk
Адреса каналу на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrvcw2OdAgfYppvQZHXYeqA
Тел./факс: (0512) 40 86 54

Відбіркова комісія:  м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18, ауд. № 1, 3;
тел. (0512) 40 86 54
е-mail: vstup_mk@onua.edu.ua

Графік роботи:
Пн-Чт:  8.00-16.45
Пт: 8.00-15.45

Фасій
Богдан Володимирович
директор 
кандидат юридичних наук, доцент

Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія» є навчально-науковим структурним підрозділом Університету. Інститут є учасником освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб суспільства і держави, підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра права і магістр права, а також спеціалізованого вдосконалення вищої освіти та професійної підготовки слухачів шляхом поглиблення, розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього ступеня та практичного досвіду.

Основними структурними підрозділами Інституту  є три кафедри (кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін, кафедра загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції), бібліотека та центр культури «Феміда».

Миколаївський інститут права як структурний підрозділ Національного університету «Одеська юридична академія» є правонаступником Миколаївського вечірнього правового коледжу.

Миколаївський вечірній правовий коледж було засновано 1 жовтня 1993 р. на підставі рішення сесії Миколаївської обласної Ради народних депутатів № 3 від 15.10.1992 р.

Необхідність утворення навчального закладу була обґрунтована в регіональній комплексній програмі з профілактики злочинності в Миколаївській області на 1992-1994 р. потребою в підготовці кваліфікованих фахівців для роботи в правоохоронних органах, в державних установах, підприємствах, у підвищенні правової культури населення.

В 1998 році на базі Миколаївського вечірнього правового коледжу наказом Міністерства освіти і науки України за №266 від 15.07.1998 р. було створено Миколаївський навчальний центр Одеської державної юридичної академії.

Створення Навчального центру дало змогу приступити до здійснення ступеневого варіанту навчання: випускники денної та заочної форм навчання, що отримували диплом молодшого спеціаліста, мали можливість продовжити навчання на IV курсі заочної форми навчання для подальшого отримання диплому юриста спеціаліста.

Наказом Міністерства освіти і науки України за № 397 від 21.08.2000 р. «Про створення комплексу Одеської національної юридичної академії» було створено нову структуру – Миколаївський комплекс ОНЮА на базі діючого Миколаївського навчального центру ОНЮА та ліквідованого ПТУ № 8.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року за № 1564-р «Про реорганізацію Одеської національної юридичної академії» та на виконання Указу Президента України від 2 вересня 2010 року за № 893/2010 Миколаївський комплекс ОНЮА перейменовано в Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія».

14.02.2013 р. ВСП «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» реорганізовано в ВСП «Миколаївський інститут права НУ «ОЮА».

27 листопада 2014 р. ВСП «Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» було ліквідовано наказом ректора НУ «ОЮА» №4471-26 та створено Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» без виокремлення.

За роки свого існування навчальний заклад має значні досягнення: створено необхідну матеріально-технічну базу для організації та забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу, здійснення наукової діяль­ності. Серед випускників Миколаївського інституту права багато видатних юристів Миколаївщини.

На базі Інституту працює юридична клініка, метою якої є надання безкоштовної юридичної допомоги найменш соціально захищеним групам населення, спрямоване на оволодіння студентами практичного досвіду юридичної професії.

Структурний підрозділ має компактно розташовані будівлі. У їх складі  навчальний та навчально-адміністративний корпуси, їдальня, спортивний зал та гуртожиток. У навчальному корпусі розташовані бібліотека,  комп'ютерні класи, кабінет іноземної мови; спеціалізовані кабінети для проведення практичних занять з дисциплін «Криміналістична експертиза», «Криміналістика», обладнано кабінети історії держави і права України та цивільного та господарського права та процесу.

Практичні заняття з фізичного виховання й тренування проводяться у власному спортивному залі. Постійно діють тренажерні зали з комплектом спортивних тренажерів, закуплено необхідну кількість спортивного інвентаря й устаткування.

Гордістю нашого Інституту є: капличка Святої Тетяни, яка здавна вважається покровителькою студентства; та зелені куточки на території навчального закладу – місця чудової релаксації студентів та співробітників. За останні роки обладнано два живих куточки, де живуть білки, співучі птахи, фазани, павичі. Це допомагає формувати  світогляд студентів у двох площинах – професійній і духовній.