КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ ТЕОРІЙ

 

Кормич Людмила Іванівна – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор, академік Української академії наук, академік Української академії політичних наук, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер Ордену княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова в 1975 році з дипломом з відзнакою за спеціальністю «історія» та Університет внутрішніх справ МВС України (м. Харків) в 1998 році за спеціальністю “правознавство”.

Кандидатську дисертацію захистила у 1978 р. в Спеціалізованій вченій раді Одеського держуніверситету. Докторську дисертацію захистила в 1990 р. в Спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1978 р. по 1997 р. працювала в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова на посадах: асистент, старший викладач, доцент, з 1991 р. — професор, з 1992 р. — завідувач кафедри історії і світової політики.

У 1996 р. створила при Одеському держуніверситеті та очолила коледж права і муніципального управління для реалізації концепції ступеневої освіти.

У тому ж 1996 році була обрана дійсним членом Всеукраїнської Академії наук національного прогресу (нині – УАН). Основний напрямок наукових досліджень — історія державотворення, теорія політики, проблеми жіночого руху. Веде підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру: перші аспіранти захистили кандидатські дисертації у 1987 р. В 1992 році ініціювала створення та очолила Спеціалізовану вчену раду з політичних наук в Одеському держуніверситеті. У 1997 р. заснувала науковий збірник «Актуальні проблеми політики», що входить до переліку фахових видань з юридичних та політичних наук МОН України. У 1997 р. Л. І. Кормич присвоєне звання «Відмінник освіти України».

У травні 1994 р. Кормич Л.І. створила і очолила кафедру соціальних теорій при Юридичному інституті ОДУ ім. І.І.Мечникова з метою забезпечення комплексного підходу до навчальних програм і наукових розробок, координації процесу вивчення правознавчих і соціальних дисциплін.

Після реорганізації Юридичного інституту та створення 2 грудня 1997 року за ініціативою доктора юридичних наук, професора С. В. Ківалова спеціалізованого вищого навчального закладу – Одеської державної юридичної академії очолювані Л. І. Кормич колективи кафедри соціальних теорій та коледжу права і муніципального управління у повному складі перейшли до нового навчального закладу.

Вже в рамках ОДЮА, згодом - ОНЮА, нині - НУ”ОЮА” під керівництвом Л. І Кормич було продовжено функціонування аспірантури з політичних наук, докторської Спеціалізованої вченої ради з політичних наук та видання фахового наукового збірника “Актуальні проблеми політики”. За цей період вийшло друком 60 випусків фахового наукового збірника, в Спецраді захищено понад 200 докторських і кандидатських дисертацій.

У 1998 році при кафедрі соціальних теорій були створені дві навчальні лабораторії – соціологічних досліджень та інформаційних технологій, функціонування яких було направлене на підвищення наукового рівня викладання та пов’язувало теорію з практикою. Активну участь у їх роботі приймали викладачі та аспіранти кафедри.

Плідно співпрацювали з викладачами кафедри та співробітниками цих лабораторій студенти створеного Л. І. Кормич в 1998 році на базі коледжу права та муніципального управління Інституту адвокатури і муніципального управління, що успішно діяв до реорганізації в жовтні 2005 року. Для фахового керівництва даним навчальним підрозділом академії Кормич Л. І. в 2001 році отримала Свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, в 2003 р. стала членом Союзу юристів України.

У травні 2010 року, реалізуючи ініціативу керівника навчального закладу, Народного депутата України,  академіка С. В. Ківалова, Л. І. Кормич разом з колегами підготувала необхідний пакет документів та були отримані ліцензії МОН на підготовку фахівців нового профілю – політологів та соціологів, завдяки чому було здійснено перший набір на дані спеціальності і з 1 вересня 2010 року почав функціонувати новий факультет – правової політології та соціології.

Для більш оптимальної диференціації підготовки кадрів за цими спеціальностями у серпні 2016 року було реорганізовано кафедру соціальних теорій, на базі якої створено кафедру політичних теорій як випускаючу зі спеціальності 052 – політологія. Наразі професор Л.І. Кормич очолює цю кафедру.

 Професор Л. І. Кормич заснувала наукову школу "Політико-правові проблеми сучасного державотворення", в рамках якої плідно працює колектив очолюваної нею кафедри. Кафедра отримала визнання як провідний центр науково-дослідницької роботи за відповідною проблематикою.

Л. І. Кормич є автором понад 260 наукових робіт, в тому числі 25 індивідуальних і колективних монографій та підручників, рекомендованих МОН України, з актуальних проблем історії та теорії політичної науки, державотворчих процесів, паритетної демократії, національної безпеки тощо.

Під безпосереднім науковим керівництвом Л. І. Кормич захищені 3 докторські та 37 кандидатських дисертацій. Вона була керівником 7-ми фундаментальних та прикладних держбюджетних тем, учасником ряду міжнародних наукових проектів. В 2003 р. їй присвоєне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. З 2004 р. – академік Української академії політичних наук, з 2012 р. – член Президії цієї академії.

Л. І. Кормич веде активну громадську діяльність — очолює Одеську обласну організацію «Жінки України», є головою Південноукраїнського центру гендерних проблем, членом Ради Спілки жінок України, першим заступником голови Асоціації жіночих організацій Одеської області, активно працювала в громадських та координаційних радах, була радником з гендерних питань Голови Одеської обласної державної адміністрації, член ряду комісій тощо.

За вагомі професійні здобутки та активну громадянську позицію має численні грамоти та відзнаки керівництва міста, області, профільного міністерства, громадських організацій. Також відзначена державними нагородами: в 1998 році – Орден княгині Ольги ІІІ ступеня, а в 2012 р – Орден княгині Ольги ІІ ступеня.