СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Адреса: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28
Телефон (факс): (048) 717-86-88

Сайт: spf.onua.edu.ua
E-mail: dekanat.spf@onua.edu.ua
Facebook: www.facebook.com/groups/spf.nuoua
Instagram: www.instagram.com/spf_nuoua

Графік роботи: Пн.– Пт. 08.30 - 17.00

ЧАНИШЕВА
Галина Іванівна
декан факультету
доктор юридичних наук, професор
член-кореспондент Національної академії правових наук України
заслужений діяч науки і техніки України

Соціально-правовий факультет було створено у 2002 році рішенням Вченої Ради Одеської національної юридичної академії. У цей час факультет готує бакалаврів та магістрів за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб за спеціальністю «Право»-081 у межах спеціалізації «Захист прав людини» та за спеціальністю «Менеджмент»-073 (спеціалізація «Міжнародний бізнес»).

Деканом факультету з часу його заснування є Чанишева Галія Інсафівна – провідний український учений в галузі трудового права та права соціального забезпечення, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор.

За соціально-правовим факультетом закріплено наступні кафедри: трудового права та права соціального забезпечення (завідувач – доктор юридичних наук, доцент Лагутіна Ірина Вікторівна) та кафедра аграрного, земельного та екологічного права (завідувач – доктор юридичних наук, доцент Харитонова Тетяна Євгенівна).

Викладацька робота на соціально-правовому факультеті проводиться висококваліфікованими викладачами, більшість з яких мають значний досвід практичної роботи в галузі права та менеджменту. Серед них – кандидат юридичних наук, професор Сирота Іван Михайлович, доктор юридичних наук, професор Чанишева Галія Інсафівна, доктор юридичних наук, доцент Лагутіна Ірина Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент Тарасенко Вікторія Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент Сорочишин Михайло Васильович,  доктор юридичних наук, доцент Харитонова Тетяна Євгенівна, доктор юридичних наук, професор Каракаш Ілля Іванович та ін.

Навчання студентів на факультеті здійснюється з урахуванням вимог, які диктує сучасна професійна діяльність у галузях права та менеджменту.  Викладачами Університету, які працюють на соціально-правовому факультеті, широко використовуються сучасні інформаційні технології, постійно впроваджуються нові прогресивні форми навчання, спрямовані на формування широкого кола практичних навичок. Систематично переглядаються зміст навчальних дисциплін з урахуванням змін в законодавстві та вимог сучасної практичної діяльності в галузях права та менеджменту. Зміст навчальних планів та програм підготовки фахівців на соціально-правовому факультеті спрямований на забезпечення запитів сучасного ринку праці з урахуванням адресної підготовки для провідних напрямків сучасної професійної діяльності. Слід звернути увагу на унікальну можливість інтегральної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що передбачає вивчення теорії та практики управлінської, економічної та юридичної діяльності в сфері міжнародного бізнесу.

Стрімкий розвиток вітчизняного законодавства та сучасні зміни на ринку юридичних послуг зумовили необхідність запровадження на факультеті нових освітньо-професійних програм підготовки студентів. З 2017 року на соціально-правовому факультеті запроваджено нові освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю «Право» в межах спеціалізації «Захист прав людини». Дана програма спрямована на формування та розвиток знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності у сфері права з набуттям спеціалізованих комплексних поглиблених знань юридичного механізму захисту прав людини та навичок практичної роботи у сфері правозахисної діяльності. В рамках зазначеної спеціалізації, крім обов’язкових юридичних дисциплін, викладаються такі вибіркові навчальні дисципліни, як «Міжнародно-правові стандарти прав людини в Україні», «Медичне право», «Право екологічної безпеки» «Забезпечення соціальних прав», «Забезпечення прав на землю», «Захист трудових прав», «Захист прав у сфері соціального забезпечення» та ін.

У рамках освітньої програми за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація «Міжнародний бізнес») вивчаються такі дисципліни, як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економічна безпека», «Стратегія переговорів у міжнародному бізнесі», «Міжнародні економічні відносини», «Інноваційний менеджмент», «Правове забезпечення бізнесу».

Студенти соціально-правового факультету мешкають у комфортабельному гуртожитку №5, розташованому в центрі м. Одеси (вул. Льва Толстого, 24) та визнаному Міністерством освіти і науки України найкращим студентським гуртожитком у нашій країні.