ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ
І ДОКТОРАНТУРИ

 

Вітаємо Прущак Валерію Євгенівну аспірантку кафедри цивільного процесу з достроковим захистом дисертації на тему: «Врегулювання спору за участі судді у цивільному судочинстві України» та наукового керівника – д.ю.н., проф. Голубєву Неллі Юріївну.

Вітаємо Зіньковського Ігора Петровича аспіранта кафедри кримінального процесу з достроковим захистом дисертації тему: «Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження» та наукового керівника – д.ю.н., проф. Гловюк Ірину Василівну.

Вітаємо Аліну Сніжанну Степанівну аспірантку кафедри цивільного права з достроковим захистом дисертації на тему: «Спадкування ІТ-об’єктів за сучасним цивільним законодавством» та наукового керівника – д.ю.н., проф. Харитонова Євгена Олеговича.