Бібліографія
кафедри

 

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Політичні права в структурі конституційно-правового статусу людини і громадянина. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 22. – К. : Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. – с. 168-175

Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина (теоретико-методологічний аналіз) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб.наук.статей. –Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 12. – С. 41-49

Детальніше...

Магновський Ігор Йосифович – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Магновський І.Й. Судовий захист прав людини – невід’ємна складова правової держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 2. – С. 96–100.

Магновський І.Й. Питання про економічні права громадян та їх гарантії в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 4. – С. 76–81.

Детальніше...

Юрчишин Наталія Геннадіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Юрчишин Н. Г. Поняття гарантій права власності на ліси в Україні / Н. Г. Юрчишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. – 2007. – Випуск ХVIII. – С. 181-185.

Юрчишин Н. Г. Система гарантій права власності на ліси в Україні / Н. Г. Юрчишин // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 36. – С. 467-472.

Детальніше...

Долішний Григорій Петрович – старший викладач кафедри

  1. На допомогу працівникам адміністративної служби міліції. Навчально-практичний посібник. УМВС України в Івано-Франківській обл., 1999. - 88с.
  2. Поєднання навчання з практичною діяльністю ОВС - основний напрям підготовки фахівців адміністративної служби міліції в сучасних умовах. Матеріали міжнародної науково - практичної конференції “Проблеми підготовки працівників ОВС в умовах європейської інтеграції”. ПЮІ НАВСУ. 2003. с.83-86.
Детальніше...

Коваль Діана Олегівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Коваль Д.О. Окремі проблеми реалізації й функціонування адміністративної юстиції в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. №2(8). – 2015. – С.91-95

Коваль Д.О. Щодо змісту поняття «адміністративно-правовий спір». Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя:Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016.- 132. – С.86-89

Детальніше...

Припхан Ірина Ігорівна – доцент кафедри. кандидат юридичних наук, доцент

  1. Суспільна мораль в cистемі правового регулювання суспільних відносин // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.—2008.— Випуск 39.—С. 256-262.
  2. Конституційний вимір суспільної моралі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.—2008.— Випуск 41.—С. 267-271.
Детальніше...