Чулінда Людмила Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Чулінда Л.І. Конституційні права, свободи та обов’язки. Посібник з грифом МОНУ. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. - 206 с. (у співавт.).

Чулінда Л.І. Правознавство. Посібник з грифом МОНУ. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 184 с. (у співав.).

Чулінда Л.І. Герменевтичний метод дослідження юридико-лінгвістичних властивостей текстів нормативно-правових актів. Науковий вісник КНЛУ. Серія «Право». – Випуск 1. – К.: КНЛУ, 2014. – С.24 – 30.

Чулінда Л.І. Верховенство права. Навч. посібник. - Харків: Факт, 2015. 224 с. (у співавт.).

Чулінда Л.І. Соціальні права людини //Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ: Науково-практичний посібник /За заг ред М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П. Мельника. - К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна, 2016. – С.44-47.

Чулінда Л.І. Методологія дослідження особливостей юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів. Розділ у монографії. Методологія в праві: монографія / [І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін. ]; за заг ред. І.Безклубого. – К.: Грамота, 2017. – 658 с. – (Серія «Про українське право». - С.291-301.

Чулінда Л.І. Круглий стіл до 22-ї річниці Конституції України //Юридичний вісник  НУ «ОЮА». -2018.