Бібліографія
кафедри

 

Рибачек Валентин Кіндратович - старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Рибачек В.К. До питання майнових прав автора на літературний твір  /В.К.Рибачек // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід :матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 18-19листопада  2016року).  – Харків : ГО «Асоціація аспірантів –юристів», 2016.-- 168с. – С.122-123.

Рибачек В.К. Щодо вдосконалення нормативно- правової бази з питань охорони праці в фермерських господарствах /В.К. Рибачек  // Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  м.Запоріжжя, 27-28січня 2017року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017.- 108с.- С. 29-32.

Рибачек В.К., Апухтіна М.В. Співвідношення земельного права з іншими галузями права /В.К. Рибачек, М.В.Апухтіна //Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27травня 2017року у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017.-Ч. II. – 148с. - С. 24-26.

Рибачек В.К., Яковенко І.К. Щодо переоформлення та припинення права постійного користування земельними ділянками / Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»   №3/2017 від 29.09.2017.  - С. 101-103.