Бібліографія
кафедри

 

Устінова-Бойченко Ганна Миколаївна - завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Бойченко Г.М. Пільги, що надаються робітникам, які проходять виробниче навчання, перекваліфікацію або навчання іншим спеціальностям // Підприємництво, господарство і право.  2007. №12. С. 81 - 84.

Бойченко Г.М. Пільги, які надаються жінкам відповідно до чинного законодавства // Підприємництво, господарство і право. 2008. №1.    С. 76-79.

Детальніше...

Залужний Віталій Григорович, кандидат юридичних наук, декан Криворізького факультету НУ «ОЮА»,  викладач кафедри

Фінансовий менеджмент: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання). Одеса : Фенікс. 2019, 60 с. ( у співавторстві)

Основи адміністративного права : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання). Одеса : Фенікс. 2019, 93 с. ( у співавторстві)

Детальніше...

Нестеренко Катерина Олександрівна - кандидат юридичних наук, старший викладач

Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого Всеукраинская ассоциация выпускников национального юридического университета им. Ярослава Мудрого VI Всеукраинская научно-практическая конференция «Наука и практика современной юриспруденции». «Проблемы защиты прав детей переселенцев в Украине» (2 ноября 2016).

 м. Киев Центр правовых исследований Международная научно-практическая конференция «Юридические научные дискуссии как фактор устойчивого развития правовой доктрины и законодательства». «Административно-правовая природа прав ребенка». (8- 9 апреля 2017).

Детальніше...

Веселов Миколай Юрійович - кандидат юридичних наук, доцент

Адміністративне право України: словник термінів / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова (кол. авторів М.Ю. Веселов). К. Ін Юре, 2014. 520 с. (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студ. ВНЗ).

Веселов М.Ю., Заремба Т.С., Олешицька В.Е. Інститут імунітету свідка в кримінально-процесуальному праві. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 3. С. 124–128. URL: http://lsej.org.ua/3_2016/3_2016.pdf.

Детальніше...

Анненко Олександр Сергійович - старший викладач

Анненко О.С. Розгляд слідчім, прокурором клопотань учасників кримінального процесу на стадії досудового розслідування. Юридичний вісник. №6. 2014. С.182-188 у співавторстві.

Анненко О.С. Участь педагога у кримінальному провадженні.  Юридичний науковий журнал «Lex Portus». №6(8) 2017. c. 112-122  у співавторстві

Детальніше...

Бобошко Олена Миколаївна - старший викладач

Бобошко О.М. Фінансові відновини як об’єкт посягання у злочинах кредитно-фінансової системи. Юридичний науковий журнал «Lex Portus» № 2, 2019 у співавторстві

Бобошко О.М.  Механізм діяльності правоохоронних, судових органів у досудовому розслідуванні кримінальних корупційних правопорушень. Юридичний науковий журнал «Lex Portus» № 2 , 2019.

Детальніше...

Зубаков Петро Миколайович - старший викладач

Зубаков П.М. Розгляд слідчім, прокурором клопотань учасників кримінального процесу на стадії досудового розслідування. Юридичний вісник. №6. 2014. С.182-188 у співавторстві. 

Зубаков П.М.. Участь педагога у кримінальному провадженні.  Юридичний науковий журнал «Lex Portus». №6(8) 2017. с. 112-122  у співавторстві

Детальніше...

Малиця Юрій Михайлович - старший викладач

Малиця Ю.М. Особливості інституту цивільного позову у кримінальному провадженні. Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №5. –  С. 223–225. у співавторстві.

Погорілецькая Ангеліна Володимирівна - старший викладач

Погорілецька А. В. Офіційна інформація: теоретико правовий аспект [Електронний ресурс] / А. В. Погорілецька // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. - № 1 (9). – 130 - 139 – Режим доступу: http://vru.gov.ua/Docs/visnik09_10.pdf

Погорілецька А. В. Механізм реалізації права особи на офіційну інформацію в Україні / А. В. Погорілецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Випуск 20. – Частина 1. – том 3.–  2012. – С. 183 – 185

Детальніше...