Бібліографія
кафедри

 

Минькович-Слободяник Олена Василівна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Минькович-Слободяник О.В. Правова політика:стратегічні пріоритети і напрями вдосконалення: Монографія – К.: Логос, 2012. – 196с.

Минькович-Слободяник О.В. Екологічне право України: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання. – Миколаїв, 2012. – 232 с.

Минькович-Слободяник О.В. Аграрне право України: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання. – Миколаїв: Іліон, 2012 – 22 с

Детальніше...

Достдар Руслана Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Достдар Р.М. Участь публічно-правових утворень у відносинах з приводу набуття відумерлої спадщини / Р.М. Достдар, О.О. Заботіна // Новітні наукові дослідження держави і права – 2012: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С.42-46.

Достдар Р.М. Співвідношення національного та європейського законодавств у сфері страхування / Р.М. Достдар, А.Г. Волобоєв// Новітні наукові дослідження держави і права – 2012: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С.517-520.

Достдар Р.М. Відшкодування шкоди за французьким правом / Р.М. Достдар, А.С. Олійник // Новітні наукові дослідження держави і права – 2012: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С.535-539.

Детальніше...

Каплій Олена Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Каплій О.В. Інтернет-видання ЗМІ як новий вид традиційних ЗМІ: поняття та сучасний стан конституційно-правового регулювання / О.В. Каплій // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / гол. ред. С.В. Ківалов ; відп. ред. доктор юрид. наук В.М. Дрьомін. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 61. – С. 227–235.

Каплій О.В. Конституційні засади організації взаємодії ЗМІ з державними органами України в напрямку реалізації принципу відкритості влади / О.В. Каплій // Юридичний вісник. – 2012. – № 3. – С. 44–49.

Каплій О.В. Сучасний стан та перспективи правового забезпечення реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ / О.В. Каплій // Митна справа. – 2012. – № 5. – Ч. 2, Кн. 1. – С. 331–338.

Детальніше...

Мазіна Олена Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Привілеї як перша форма захисту в авторських правовідносинах // Актуальні проблеми держави та права. – 2013. – Вип. 68

Щодо визначення поняття «контрафактна продукція» в автор-ському праві // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : захист від контрафакції, піратства та плагіату: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р., м. Одеса) / за заг.ред. О.І. Харитонової. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – С. 126-128.

Відповідальність за плагіат як порушення права інтелектуаль-ної власності: збірник наукових праць ІІ Міжнародної  наукової Інтернет – конференції, присвяченої 15-річчю Миколаївського інституту права та 20- річчю юридичної освіти на Миколаївщині (17 травня 2013 р., м. Микола-їв). – М. : Іліон, 2013. – С. 140-142;

Детальніше...

Данильченко Олена Валентинівна – старший викладач кафедри

Данильченко О.В. Право на захист суб’єктивного цивільного права./Данильченко О. Духовні засади сучасного правогенезису : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «IX Прибузькі юридичні читання» 29-30 листопада 2013 року /відп. ред. д-р юрид. наук.проф., академік С.В.Ківалов. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.230-232.

Данильченко О.В. Поєднання приватних і публічних засад в правовому регулюванні цивільно-правової відповідальності//Данильченко О.В. Приватне право в умовах глобалізації :традиційні цінності та європейські перспективи : збірник наукових праць /за ред.П.М.Шапірка, І.Г.Оборотова, – Миколаїв: Іліон, 2014. – С.148-153.

Данильченко О.В. Цивільно-правові засади захисту права власності //Данильченко О.В. Приватне право в умовах глобалізації : ключові проблеми модернізації сучасного права : збірник наукових праць /за ред.П.М.Шапірка, І.Г.Оборотова, – Миколаїв: Іліон, 2015. – С.132-137.

Детальніше...

Богомолова Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри

Богомолова Наталія. Поняття юридичної відповідальності і санкцій // Приватне право в умовах глобалізації: на шляху до ренесансу українського права / За ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2016. – 232 с. – С. 67- 74.

Богомолова Наталія. Відповідальність у сфері господарювання / Н.М. Богомолова // Правовий вплив на неправомірну поведінку:актуальні грані: монографія / за ред. професора О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв: Іліон, 2016. – С. 514 – 534.

Богомолова Н. М. Застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Н.М. Богомолова // Науковий журнал Молодий вчений. – Видавничий дім «Гельветика», № 6 (46) 2017. – С. 96-101.

Детальніше...

Івановський Дмитро Вікторович – викладач кафедри

Івановський Д. В. Правовий вплив на свідомість як чинник формування правомірної поведінки // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. професора О. В. Козаченко, професора Є. Л. Стрельцова. – М. : Іліон, 2016. – 768 с. – С. 575 – 608.

Івановський Д. В. Ринок земель в Україні: проблеми законодавчого регулювання / Д. В. Івановський // Право і суспільство. – 2016. - № 6 (Журнал "Право і суспільство" включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).

Івановський Д.В. Право на судовий захист в контексті окремих положень законодавства України // Приватне право в умовах глобалізації: на шляху до ренесансу українського права / За ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 232 с. – С. 67- 74.

Лазарєва Наталя Михайлівна – викладач кафедри

Н. М. Лазарєва «Особливості розгляду вирішення господарськими судами спорів про банкрутство». / . М. Лазарєва ІІІ Міжнародна наукова  Інтернет - конференція , «Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи» за ред.П.М.Шапірка, І.Г.Оборотова, – Миколаїв: Іліон, 2014. – С.148-153..  с. 163-168.

Н.М. Лазарєва : «Новація Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів фізичних осіб»/ Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридичні могилянські читання-2015», – Миколаїв: Іліон, 21.04.2015 р., с.56-58.

Н.М. Лазарєва  : «Оподаткування доходів фізичних осіб: новації  2015 року» /ІV Міжнародна наукова  Інтернет - конференція , «Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права» За ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2015 р. , с. 204-207.

Детальніше...