Наукові гуртки
кафедри

 

Члени кафедри беруть активну участь в науковому житті студентів. Створена секція «Мова права та ЗМІ: сучасний стан та перспективи розвитку» на щорічній Всеукраїнській студентській науковій конференції «Верховенство права очима юристів» і щорічній звітній студентській науковій конференції Національного університету «Одеська юридична академія». Кафедрою спільно з Міською бібліотекою для дорослих ім. І.Франка за участю студентів різних факультетів НУ «ОЮА» проводяться заходи, присвячені Дню української писемності та мови. Кафедра щорічно проводить 1, 2, 3-й етапи Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.  У 2019 році був створений гурток студентської поезії та прози, на якому студенти НУ «ОЮА» презентують свої твори та зустрічаються з гостями, досвідченими філологами та літераторами.

На кафедрі функціонує літературно-творчий гурток «Південна ліра» (керівник Занько О.В.) та ряд проблемних груп:

«Основні течії світової літератури» (керівник доц. Кісельова А.А.)

«Мова ЗМІ» (керівник доц. Завальська Л.В.);

«Слово в художньому тексті та особливості його перекладу» (керівник проф. Мамич М.В.);

«Літературно-художній текст як естетичний феномен» (керівник доц. Заєць Г.В.);

«Дослідження індивідуального стилю письменників сучасної української літератури» (керівник доц. Назаренко О.М.);

«Ономастична парадигма в дiахронii та синхронii.   Лiнгвiстичнi основи балканськоi картини свiту» (керівник проф. Колесник В.О.).