Наукові гуртки
кафедри

 

При кафедрі кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності функціонують три студентські наукові гуртки – «Студентський науковий гурток з кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності» (керівник – к.ю.н., доцент Завтур Віктор Андрійович), «Етіологія злочинності та соціальна політика» (керівник – к.ю.н., доцент Федчун Наталія Олександрівна) та «Студентське кримінологічне товариство» (керівник – к.ю.н., доцент Цитряк Віктор Ярославович).

Лекції, тренінги, майстер-класи проводяться із залученням провідних вчених та практикуючих юристів. Обговорюються найбільш актуальні теоретичні та практичні проблеми кримінальної процесуальної, кримінологічної та кримінально-виконавчої доктрини, зокрема, особливості криміналізації сучасного суспільства, реалізація права на захист у кримінальному провадженні, актуальні питання досудового розслідування та судового провадження, застосування практики Європейського суду з прав людини, проблеми ювенальної юстиції.

Учасники наукових гуртків кафедри неодноразово отримували почесні грамоти і позитивно відзначалися за результатами проведення студентських наукових конференцій національного та міжнародного рівня та неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.