Науковий гурток кафедри кримінального процесу діє з моменту створення кафедри і будує свою роботу на основі співпраці із судовими, правоохоронними органами, а також органами адвокатського самоврядування.

Лекції, тренінги, майстер-класи проводяться із залученням провідних вчених та практикуючих юристів. Актуальним напрямком роботи гуртка є навчальне моделювання судових засідань, розгляду клопотань слідчим суддею, проведення слідчих (розшукових) дій з метою отримання студентами НУ «ОЮА» практичних навичок застосування норм кримінального процесуального законодавства.

Актуальні теми обговорення: проблеми реалізації функції захисту в кримінальному провадженні,докази і доказування в кримінальному провадженні, актуальні проблеми досудового розслідування, особливості проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, реалізація судового контролю в кримінальному судочинстві, актуальні проблеми судового провадження.

Керівник гуртка: асистент кафедри кримінального процесу Малахова Ольга Валентинівна.