Наукові гуртки
кафедри

 

Кафедра журналістики активно бере участь у науковому житті студентів та абітурієнтів, а також всіляко стимулює розвиток їхнього творчого потенціалу.

– При кафедрі створена Школа юного журналіста – унікальна творча лабораторія, що дозволяє абітурієнтам ознайомитися з основами журналістської творчості, взяти участь у випуску газетних матеріалів, теле- і радіопередач, відвідати майстер-класи з теле-, радіожурналістики, нових медіа.

– Щороку у квітні на кафедрі журналістики проводиться Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід». Мета конференції – обговорення актуальних проблем впливу нових медіа на людину і соціум у цілому.

У сучасному світі стрімко зростає роль нових медіа, які все активніше впливають на людину і суспільство в цілому. У зв’язку з цим актуальним і важливим стає вивчення потенціалу нових медіа в міждисциплінарному аспекті. На конференції розглядається цей феномен з позицій комунікативістики, лінгвістики, психології, філософії, політології, культурології, соціології, педагогіки, економіки, інформатики та інших наук, що поглибить розуміння його сутності.

Допускається як очна, так і заочна форми участі.

З усіх питань, а також за додатковою інформацією звертайтеся за адресою електронної пошти media@onua.edu.ua або знаходьте нас у групі https://www.facebook.com/conference.new.media.

– Щоосені, в жовтні, кафедра журналістики проводить Міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами «Інший погляд».

Це молодіжний фестиваль, мета якого – розповісти про соціальні проблеми молоді з позицій самої молоді, а також знайти нестандартні, оригінальні ідеї для їх вирішення, залучити молодь до відкритого обговорення і привернути увагу широкої аудиторії до актуальних соціально значущих тем.

Фестиваль проводиться щорічно. У його програмі можуть брати участь школярі, студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації та молодь у віці до 30 років. Це можуть бути окремі особи і групи осіб, представники молодіжних та дитячих громадських організацій.

Допускається як очна, так і заочна форми участі. Проект відкритий для конкурсантів з усіх регіонів.

З усіх питань, а також за додатковою інформацією звертайтеся за адресою електронної пошти effective.communications.ngo@gmail.com, сайт фестивалю – http://inpoglyad.tilda.ws/.

Окрім того, з метою розвитку творчих здібностей студентів, поглиблення їх фахових компетенцій на кафедрі функціонують наукові гуртки «Коммунікатор», «Сучасний відеоблогінг в соціальних мережах», «ПРОфесіонал»,  «Актуальні виклики сучасної публіцистики», «Творча майстерня», «Мартлет», «Дизайн і читач», «Медіаграмотність як навичка ХХІ століття», «Коммунікатор». Заняття проводять як провідні викладачі кафедри, котрі мають досвід викладання та наукової роботи, так і журналісти-практики.