Наукові гуртки
кафедри

 

Науковий студентський гурток кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури діє понад п’ятнадцять років. Ідею щодо його створення та організації діяльності було реалізовано співробітниками кафедри під керівництвом професора Полянського Ю.Є. На теперешній час гурток функціонує під керівництвом завідувача кафедри, д.ю.н., доцента Бакаянової Н.М.

На засіданнях гуртка студенти під керівництвом викладачів кафедри у позанавчальний час обговорюють актуальні та дискусійні питання організації судової влади, прокуратури та адвокатури. У 2016-1018 роках на обговорення виносились такі теми: «Новації в законодавстві про судоустрій України», «Проблеми визначення функцій прокуратури в Україні», «Судова влада в системі стримувань та противаг», «Правовий статус вищих спеціалізованих судів та Верховного суду України», «Суд присяжних: за та проти», «Напрями реформування правоохоронних органів в Україні», «Перспективи реформування законодавства про адвокатуру в Україні», «Організація роботи в органах прокуратури», «Формування суддівського корпусу: проблеми та перспективи», «Проблемні питання притягнення суддів до юридичної відповідальності», «Правовий статус Конституційного суду України», «Проблеми вдосконалення законодавства про статус адвоката» та інші.

В межах дисципліни «Судові та правоохороні органи України» на засіданнях гуртка обговорюються дискусійні питання організації та діяльності судової влади, формування суддівського корпусу, статусу суддів, взаємодії судової влади з іншими державними органами та інститутами. Відповідно до цього напрямку вже 3 роки кафедрою проводиться відкрита модель судового засідання в рамках телевізійного проекту «Слухається справа», в якій беруть участь студенти всіх факультетів Національного університету «Одеська юридична академія».  20 квітня 2018 року в стінах Національного університету "Одеська юридична академія" відбулась відкрита модель судового засідання в рамках проекту «Слухається справа», організована кафедрою організації судових, правоохоронних органів та адвокатури за участі близько 100 студентів факультету адвокатуры, інституту кримінальної юстиції, судово-адміністративного факультету, факультету міжнародно-правових відносин.

В межах дисципліни «Адвокатура України» та спецкурсів «Актуальні питання правового регулювання адвокатської діяльності», «Адвокат в адміністративних судах», «Медіація в адвокатській діяльності», «Організація адвокатської практики», «Особливості тактики представництва в судах у цивільному судочинстві» під час засідань гуртка студенти з різних структурних підрозділів академії обговорюють важливі питання функціонування інституту адвокатури – «Роль адвокатури у державі»,  «Дискусійні питання дотримання принципів  конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів», «Порядок набуття статусу адвоката: вимоги та реалії», «Статус адвоката іноземної держави в Україні» тощо.

Важливе місце у роботі гуртка займають міждисциплінарні дослідження студентів. Ажде в межах дисциплін «Правоохоронна та правозахисна система України», «Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України» та інших, розглядаються організаційні питання діяльності слідчих та детективів, проте для якісного оволодіння студентами практичних навичок майбутньої професії необхідно звертати увагу і на тактико-методичні питання і процесуальні аспекти діяльності слідчих. Для вирішення цього питання за проханням студентів було вирішено проводити сумісно з кафедрою криміналістики засідання підсекції гуртка «Професія – слідчий».  Під час засідань гуртка приділяється увага як організації діяльності органів внутрішніх справ, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, порядку набуття статусу слідчого та детектива, так і особливостям проведення окремих слідчих дій.

З урахуванням самостійності кожного з наукових напрямів, кількості тем та питань, які обговорюються в їх межах, чисельності студентів, які беруть участь у засіданнях наукового гуртка, сформовані три окремих студентських наукових гуртка, а саме:

1.    «Слухається справа» (кафедральний) – проведення відкритих моделей судових засідань, обговорення проблематики діяльності суддів, прокурорів, адвокатів, у судових процесах. (к.ю.н., доц. Билиця І.О.) в рамках якого утворенні проблемні групи:
•    Світові моделі судових засідань (асистент Деменчук М.О.)
•    Проблеми реалізації принципу змагальності у діяльності прокурора та адвоката (асистент Владишевська В.В.)
•    Організація роботи в судах(старший викладач Нестерчук Л.П.)
•    Проблеми підтримання публічного обвинувачення (старший викладач Курганський О.В.)

2.    «Основи адвокатської професії» (кафедральний) – з питань здійснення адвокатської діяльності, реалізації норм Правил адвокатської етики, наукового аналізу організаційних засад адвокатського самоврядування (д.ю.н., доц. Бакаянова Н.М.) в рамках якого утворенні проблемні групи:
•    Практика діяльності адвоката –початківця (асистент Питомець А.В.)
•    Професійна відповідальність правника (асистент Кісліцина І.О.)
•    Проблеми представницької діяльності адвокатів у судах (доцент Храпенко О.О.)

3.    «Професія-слідчий» (міжкафедральний, спільно з кафедрою криміналістики) – з питань організації діяльності слідчих та детективів, обговорення тактико-методичних і процесуальних аспектів їх діяльності. (к.ю.н., доц. Ковальчук І.С., від кафедри криміналістики: професор, професор кафедри криміналістики Аркуша Л.І., доцент кафедри криміналістики Чумак С.П. та асистент кафедри криміналістики  Гресь Ю.О.).

Приєднуйтесь до офіційної групи кафедри у мережі Facebook та дізнавайтеся першими останні новини!
https://www.facebook.com/groups/1667178996896842/?fref=ts