Наукові гуртки
кафедри

 

При кафедрі конституційного, адміністративного та міжнародного права діє студентський науково-дискусійний гурток публічно-правових досліджень. Керівник гуртку: Маложон Олена Іванівна, к.і.н., доцент.

Студенти приймають участь в наукових студентських конференціях, круглих столах з найбільш актуальних тем щодо наукових досліджень у сфері публічного права.

Зокрема, у жовтні 2018 року було проведено круглий стіл на тему: “Реформа судової влади в Україні: досвід, сучасність, тенденції”.

Також протягом 2018-2019 н.р. планується провести правовий лекторій на тему: «Культурно-правова поведінка сучасного юриста» (березень 2019 р.); та круглі столи на тему: «Четверте покоління прав людини: проблеми та тенденції» (квітень 2019 р.); «Конституція України – європейський взірець демократії» (травень 2019 р.).

Діяльність наукового гуртку спрямована на виховання правосвідомого громадянина шляхом використання різних форм правоосвітньої та правовиховної роботи. Практика показує, що така робота не тільки позитивно впливає і сприяє розширенню та вдосконаленню правових знань, самореалізації молоді, виховує лідерів здатних приносити значну користь як безпосередньо місцевій громаді, так і всьому суспільству.

Мета гуртку: розвивати уміння, використовувати правові знання та навички правомірної поведінки для реалізації своїх прав та обов’язків; підвищувати юридичну обізнаність студентів, інформувати з актуальних питань права та законодавства; виховувати в студентів інтерес до правових знань, популяризувати правові закони, формувати правову культуру студентів.

Основні завдання гуртку: формування правової свідомості студентів, яка є головним фактором, що визначає особливості поведінки особистості; виховання поваги до держави й права; вироблення умінь, навичок, звичок поведінки відповідно до правових норм; формування в студентів активної позиції в правовій сфері, що має виявлятись у нетерпимому ставленні до правопорушень.