Наукові гуртки
кафедри

 

Науковий гурток  «Ділове спілкування іноземною мовою», керівник – Макодзей Людмила Іванівна, завідувач кафедри та доц. Ригованова Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін

В умовах світової глобалізації виникає  потреба у  фахівцях з високим рівнем знання іноземної мови. Особливу роль у процесі формування належної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців-юристів, які володіють англійською мовою, є наукові лінгвістичні студентські гуртки в яких студенти поглиблено вивчають іноземні мови.

Європейський напрям розвитку освіти спрямований на врахування полікультурності. Англійська мова є пріоритетною серед мов міжнародного спілкування, саме тому акцент її вивчення сприяє більш якісному освітньо-виховному процесу формування майбутнього фахівця-юриста.

Із огляду на це важливою передумовою у професійній освіті юриста є поглиблене вивчення ділової англійської мови.

Мета гуртка - отримати необхідні знання та навички під час навчання в університеті, збагатити свій лексикон юридичними термінами та ідіоматичними конструкціями.

Наукова спрямованість гуртка
- ознайомлення студентів із тенденціями в сучасній англійській мові;
- дослідження відмінностей варіантів англійської мови (британський, американський, австралійський, новозеландський та ін. варіанти англійської мови);
- вивчення специфіки сленгу та жаргону різних варіантів англійської мови;
- розвиток навичок спілкування на повсякденні теми;
- залучення до участі в олімпіадах з англійської мови, наукових студентських конференціях і семінарах, що проводяться кафедрами англійської мови університету;
- вивчення професійної термінології;
- вивчення та використання правил складання стандартних юридичних документів.

Перспективи
- розвиток комунікативної компетенції студентів;
- поглиблення знання студентів щодо сучасних тенденцій в англійській мові;
- розширення країнознавчої та культурної компетенції студентів;
- вивчення особливостей міжкультурного спілкування англійською мовою з представниками різних країн світу;
- практичне застосування теоретичних знань у реальному житті з носіями мови;
- підготовка виступів на конференціях та публікація статей за результатами досліджень.

Періодичність засідань - 2 рази на місяць