Дисципліни обов'язкового та вільного вибору студента

 

1 семестр

Обов'язкові навчальні дісціпліни

Історія України
Силабус

Історія НУ"ОЮА"
Силабус

Основи біології та генетики людини
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Психофізіологія
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Історія психології
Силабус

 

2 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Філософія
Силабус

Соціологія
Силабус

Культурологія
Силабус

Академічна доброчесність та професійна етика
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Порявняльна психологія (зоопсихологія)
Силабус

Психологія особистості
Силабус

 

3 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Релігієзнавство
Силабус

Політологія
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Практикум із загальної психології
Силабус

Соціальна психологія
Силабус

Основи психіатрії
Силабус

Інформаційні технології в діяльності психолога
Силабус

 

4 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Екстремальная та кризова психологія
Силабус

Психологія девіантної поведінки
Силабус

Експериментальная психологія
Силабус

Диференціальна психологія
Силабус

Психологія конфлкту
Силабус

 

5 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

Основи права
Силабус

Вікова та педагогічна психологія
Силабус

Психодіагностика
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента (вибирається 4 дисципліни)

Патопсихологія
Силабус

Нейропсихологія
Силабус

Психологія спілкування
Силабус

Основи психологічної практики
Силабус

Арттерапія
Силабус

Психологія творчості та обдарованості
Силабус

Комунікативна діяльність психолога
Силабус

Практична психологія
Силабус

 

6 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

Етичні засади діяльності психолога
Силабус

Юридична психологія
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента (вибирається 4 дисципліни)

Політична психологія
Силабус

Психологія управління
Силабус

Основи психотерапії та психопрофілактики
Силабус

Медична психологія
Силабус

Дефектологія і девіантологія (спеціальна психологія)
Силабус

Психотехнології вирішення та медіації конфліктів
Силабус

Робота практичного психолога з сім'єю
Силабус

Основи клінічноїї психології та психореабілітації
Силабус

 

7 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

Математичні методи в психології
Силабус

Юридична психологія
Силабус

Теорія і практика психологічного тренінгу
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента (вибирається 4 дисципліни)

Основи психокорекції
Силабус

Основи психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу
Силабус

Психологічне консультування
Силабус

Психологія праці
Силабус

Психотехнології розвитку та терапії особистості
Силабус

Практикум з групової психокорекції
Силабус

Технології консультативної діяльності психолога
Силабус

Інженерна психологія
Силабус

 

8 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

Теорія і практика психологічного тренінгу
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента (вибирається 4 дисципліни)

Психологічна служба в державних та освітніх установах
Силабус

Психологія Public relations
Силабус

Психологічна експертиза в різних галузях психології
Силабус

Психологія здоров'я
Силабус

Робота практичного психолога в закладах освіти
Силабус

Психологічні технології медіаінформаційного впливу
Силабус

Судово-психологічна експертиза
Силабус

Психосоматика в психологічній практиці
Силабус

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 053 "Психологія"
за першим (бакалаврським) ступенем вищої освіти, просимо Вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції
щодо її змісту на електронну адресу:
sociology1@onua.edu.ua

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія"