Історія
кафедри

 

Після відновлення юридичного факультету у складі Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова в 1961 році було створено дві кафедри – загально-правових дисциплін (завідувач – доцент Греков І. А.) та спеціально-правових дисциплін (завідувач – доцент Середа І. О.). З відновленням набору студентів за денною формою навчання у 1966 році кафедра спеціально-правових дисциплін була реорганізована, у результаті чого були створені кафедра цивільного права та процесу і кафедра трудового і земельного права. Завідувачем останньої був обраний професор Середа І. О., який очолював кафедру протягом 20 років (1966-1986). Іван Омелянович, як мудрий педагог, визнаний вчений і талановитий організатор, доклав багато зусиль та енергії для формування складу та забезпечення діяльності кафедри на тривалу перспективу. У подальшому кафедру очолювали професори Стависький П. Р., Павлович З. А. та Погрібний О. О. З лютого 2003 року по травень 2016 року кафедру очолював професор Ілля Іванович Каракаш, один із засновників Одеської земельно-екологічної правової школи. З утворенням Одеської державної юридичної академії у 1997 році кафедра була поділена на кафедру трудового права та права соціального забезпечення та кафедру аграрного, земельного та природоохоронного права.

На кафедрі зберігається традиція підготовки науково-педагогічних кадрів як для академії та її підрозділів у інших містах, так і для ЗВО м. Одеси і південного регіону України. Тільки за останнє десятиліття на кафедрі підготовлені і захищені чотири докторські дисертації (Харитонова Т. Є.; Сидор В. Д.; Каракаш І.І.; Гавриш. Н.С.), кандидатами юридичних наук стали немало аспірантів і здобувачів.

Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри є учасниками численних регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій і симпозіумів, які проводяться у вищих навчальних закладах та наукових установах Донецька, Києва, Львова, Одеси та Харкова, а також у країнах СНД (Росії, Білорусі, Молдові) та Європейського Союзу. Представлені ними статті та доповіді містять конкретні пропозиції щодо вдосконалення аграрного, земельного та екологічного законодавства і практики застосування їх норм.

Пропозиції стосовно розробки нових законопроектів та підзаконних нормативних актів щодо вдосконалення регулювання аграрних, земельних, екологічних і природноресурсових відносин подавалися викладачами кафедри в Інститут законодавства Верховної Ради України. Тільки у 2013-2014 роках були подані: проект Закону України «Про оголошення природної території Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення» до Верховної Ради України через Народного депутата України Ківалова С. В; альтернативний проект Закону України «Про родові поселення і родові маєтки в Україні» до громадської організації «Народний рух захисту землі»; Висновок щодо проекту Закону України «Про посилення державного контролю за використанням природних ресурсів, що перебувають у приватній власності суб’єктів господарювання», ініційованого народними депутатами України; Висновок щодо тлумачення частини 6 статті 118 Земельного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями статей 15 і 16 Закону України «Про кооперацію» та статті 237 Цивільного кодексу України до Конституційного суду України за запитом судді Конституційного суду України тощо.

Концептуальні конкретні пропозиції з реформування аграрних, земельних, екологічних і природноресурсових відносин були опубліковані в журналі «Юридичний вісник», наукових збірниках «Актуальні проблеми держави і права» і «Наукові праці Одеської національної юридичної академії». Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри виступили з науковими статтями і повідомленнями в журналах «Право України», «Держава і право», «Право і суспільство», «Причорноморський екологічний бюлетень», «Земельне право: теорія і практика», «Землевпорядний вісник» та інших спеціалізованих періодичних виданнях.

Кафедра підтримує активні творчі зв’язки із спорідненими кафедрами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету біоресурсів і природокористування України, а також секторами і відділами Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Такі зв’язки щороку поширюються і зміцнюються на науково-видавницькій та навчально-методичній основі.