Історія
кафедри

 

Після відновлення юридичного факультету у складі Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова в 1961 році було створено дві кафедри – загально-правових дисциплін (завідувач – доцент Греков І. А.) та спеціально-правових дисциплін (завідувач – доцент Середа І. О.). З відновленням набору студентів за денною формою навчання у 1966 році кафедра спеціально-правових дисциплін була реорганізована, у результаті чого були створені кафедра цивільного права та процесу і кафедра трудового і земельного права. Завідувачем останньої був обраний професор Середа І. О., який очолював кафедру протягом 20 років (1966-1986). У подальшому кафедру очолювали професори Стависький П. Р., Павлович З. А. та Погрібний О. О. З лютого 2003 року по травень 2016 року кафедру очолював професор Ілля Іванович Каракаш, один із засновників Одеської земельно-екологічної правової школи. З утворенням Одеської державної юридичної академії у 1997 році кафедра була поділена на кафедру трудового права та права соціального забезпечення та кафедру аграрного, земельного та природоохоронного права. З 2016 року завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, професор Харитонова Тетяна Євгенівна.

На кафедрі зберігається традиція підготовки науково-педагогічних кадрів як для академії та її підрозділів у інших містах, так і для ВНЗ м. Одеси і південного регіону України. Тільки за останнє десятиліття на кафедрі підготовлені і захищені сім докторських дисертацій (Харитонова Т. Є., Сидор В. Д., Каракаш І.І., Гавриш Н.С., Григор'єва Х.А., Ріпенко А.І., Карпінська Н.В.), кандидатами юридичних наук стали більше 25 аспірантів і здобувачів.

Пропозиції стосовно розробки нових законопроектів та підзаконних нормативних актів щодо вдосконалення регулювання аграрних, земельних, екологічних і природноресурсових відносин подавалися викладачами кафедри в Інститут законодавства Верховної Ради України. Тільки у 2013-2014 роках були подані: проект Закону України «Про оголошення природної території Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення» до Верховної Ради України через Народного депутата України Ківалова С. В; альтернативний проект Закону України «Про родові поселення і родові маєтки в Україні» до громадської організації «Народний рух захисту землі»; Висновок щодо проекту Закону України «Про посилення державного контролю за використанням природних ресурсів, що перебувають у приватній власності суб’єктів господарювання», ініційованого народними депутатами України; Висновок щодо тлумачення частини 6 статті 118 Земельного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями статей 15 і 16 Закону України «Про кооперацію» та статті 237 Цивільного кодексу України до Конституційного суду України за запитом судді Конституційного суду України тощо.

Крім того, науковці кафедри прийняли участь у Міжнародному проекті з дослідження екологічних проблем світу, ініційованого науковцями із Бразилії. Є виконавцями грантового проекту «Альтернативна енергетика в Україні: шляхи системного законодавчого стимулювання» (за фінансової підтримки Національного фонду досліджень України).