Історія
кафедри

 

Організатором і засновником наукової і педагогічної роботи в галузі криміналістики на юридичному факультеті Одеського державного університету ім.. І.І. Мечникова, творцем одеської криміналістичної школи по праву вважається видатний вчений доктор юридичних наук, професор Віктор Павлович Колмаков (1913— 1973), який працював деканом юридичного факультету і завідувачем кафедри криміналістики, кримінального права і процесу в 1968—1973 роках. За цей короткий час він відкрив аспіранту по кафедрі, створив спеціалізовану вчену раду, в якій відбувались захисти дисертацій з криміналістики, запросив для викладання ряду спеціальних дисциплін досвідчених практиків: прокурора Одеської області к.ю.н. Г.М. Ясинського, директора Одескої науково-дослідної лабораторії судових експертиз к.ю.н. Т.В. Шаркову, начальника експертно- криміналістичного відділу УВС в Одеській області полковника М.М. Шульгу та інших. Учнями професора В.П.Колмакова в цей період були нині професори - І.В. Постіка, О.О. Закатов, В.В. Тіщенко, стали кандидатами наук викладачі та працівники правоохоронних органів не тільки з України, але й з інших республік бувшого тоді СРСР.

Після смерті проф. В.П. Колмакова кафедрою кримінального права, процесу і криміналістики завідували доцент І.В. Михайлов (1973-1975), професор Є.В. Додін (1975-1980) , а з 1980 року - професор Л.В. Багрій-Шахматов. У 80-ті роки прийшли на кафедру з слідчої та експертної практики і стали викладати криміналістику Юрій Павлович Алєнін, Василь Дмитрович Берназ, Микола Миколаєвич Шульга, Юхим Маркович Бершадський, які згодом захистили кандидатські дисертації.. В 1991 році у складі Юридичного інституту ОДУ була створена кафедра кримінального процесу і криміналістики, яку очолив доцент В. В. Тіщенко. України.

Кафедра криміналістики була виділена в самостійну кафедру після утворення Одеської національної юридичної академії в 1998 році. Основне її завдання — підготовка кваліфікованих фахівців для роботи в правоохоронних органах.

Після утворення в 2011 році у складі Інститута кримінальної юстиції НУ "Одеська юридична академія" факультета підготовки слідчих органів внутрішніх справ кафедра розширила коло спеціальних предметів з урахуванням поглибленої спеціалізації в галузі слідчої та оперативно-розшукової діяльності.
При кафедрі створені криміналістична лабораторія, криміналістичний полігон, спеціалізована аудиторія криміналістики і судової медицини, поліграфологічна лабораторія. Вони оснащені навчальними стендами і спеціальним устаткуванням. Науково-технічні засоби забезпечують проведення занять з криміналістичної техніки (судової фотографії і відеозйомки, криміналістичного дослідження документів, слідів, зброї, дактилоскопії, ідентифікації особи за ознаками зовнішності, криміналістичної реєстрації), з тактики слідчого огляду, обшуку та інших слідчих дій, а також з методики розслідування окремих категорій злочинів.