Історія
кафедри

 

Історія кафедри, як і вся історія університету, пов'язана з юридичним факультетом Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Кримінологічна наука в нашій державі пройшла в своєму розвитку різні етапи, серед яких були і періоди суспільного визнання, і десятиріччя вигнання з навчальних курсів. Знаменними стали шістдесяті роки, коли з'явилися перші фундаментальні роботи з кримінології.

У 1966 році на знову відкритому денному відділенні юридичного факультету була введена в навчальні плани не зовсім відома серед практичних працівників навчальна дисципліна - кримінологія. В роки панування в юридичній науці догматичних дисциплін викладання кримінології, а фактично - соціології злочинності, свідчило не тільки про наукову сміливість, а й про впевненість у правильності початої справи.

Першими викладачами кримінології були старший викладач Н.А. Єльчанінов, який розробив її курс, і кандидат юридичних наук М. Ясинський, який працював на той час прокурором Одеської області. З 1967 по 1975 роки криминологію викладав Н.А. Єльчанінов, з 1975 по 1980 роки - професор Є.В. Додін, під керівництвом якого на факультеті були розпочаті перші кримінологічні дослідження. Становленню кримінології на юридичному факультеті значно сприяв професор В.П. Колмаков, який з 1967 по 1973 роки був деканом факультету і завідувачем кафедрою криміналістики, кримінального права і процесу. В.П. Колмаков створив і викладав новий спецкурс «Попередження злочинності неповнолітніх». Особливістю цього спецкурсу, який згодом читав доцент І.В. Постіка, є те, що він включав в себе розгорнуту порівняльну кримінологічну характеристику злочинності неповнолітніх, в тому числі в зарубіжних країнах, її причин, і методи боротьби з нею.

Новий імпульс розвитку кримінології на юридичному факультеті ОДУ дав прихід в 1980 році в якості завідувача кафедри кримінального права, процесу та криміналістики відомого в СРСР вченого, професора Л.В. Багрій-Шахматова. У 1983 році під керівництвом професорів Є.В. Додіна і Л.В. Багрій-Шахматова була захищена перша на факультеті дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за кримінології, яку написав В.М. Дрьомін «Криміногенна вплив раніше судимих ​​осіб на неповнолітніх». У 1986 році захищається ще одна дисертація з кримінології, автором якої став аспірант В.О. Туляков (науковий керівник - професор Л.В. Багрій-Шахматов). З 1979 року на всіх формах навчання кримінологію став викладати В.М. Дрьомін. З 1986 року ще одним лектором з кримінології став В.О. Туляков. З 1999 року до початку 2001 року на кафедрі працював відомий кримінолог доктор юридичних наук, професор А.Ф. Зелінський, який був також членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Після його трагічної загибелі в січні 2001 року на кафедрі працював доктор юридичних наук, професор Костенко О.М. (2001-2004 рр.).

Історія викладання та розвитку на кафедрі науки кримінально-виконавчого права пов'язана з предметом, який раніше називався виправно-трудовим правом. Ця дисципліна протягом багатьох років була обов'язковою в юридичних вузах і вивчалася студентами усіх форм навчання. На жаль, на юридичному факультеті не було протягом багатьох років спеціаліста саме в цій галузі права. Тільки з приходом на факультет професора Л.В. Багрій-Шахматова, який мав багато робіт з виправно-трудового права і був ініціатором перетворення виправно-трудового права в кримінально-виконавче право, ця наука стала знаходити певне відображення в тематиці наукових досліджень. Курс кримінально-виконавчого права читався різними спеціалістами кримінального профілю. З 1967 року по 1973 рік лектором була начальник жіночої колонії І.М. Кущ. Потім в різні роки цей предмет викладав старший викладач Л.І. Нагерняк, доцент В.В. Тищенко, професор Л.В. Багрій-Шахматов, доцент В.М. Федоров, доцент В.М. Дрьомін. З 1996 року кримінально-виконавче право викладав також доцент С.А. Стефанов, а з 2007 року - доцент Д.В. Ягунов.

З 1 січня 1998 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» (на той момент Одеської державної юридичної академії) з ініціативи професора С.В. Ківалова створюється кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права, завідувачем якої з моменту створення і до червня 2019 року був доктор юридичних наук, професор Дрьомін В.Н.

З червня 2019 року завідувачем кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права є доктор юридичних наук, професор Аркуша Л.І.

Організаційно кафедра включена до складу Факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції).