У зв'язку зі збільшенням кількості студентів та викладачів Національного університету «Одеська юридична академія», які володіють та виявили бажання вивчати мови романо-германської групи, з метою підготовки фахівців-правознавців європейського рівня і необхідністю підтримки подальшої навчальної та наукової роботи Університету наказом № 1599-5 від 15 липня 2011 року в Університеті була створена кафедра германських і романських мов. Завідуючою кафедри була призначена Петлюченко Наталія Володимирівна.

Викладачами здійснюється базова підготовка студентів всіх спеціалізацій Національного університету «Одеська юридична академія» з наступних предметів: німецька, французька, іспанська, італійська та латинська мови. Необхідною умовою в підготовці студентів-юристів є знання іноземних мов, які вони зможуть використовувати у своїй практичній та науковій роботі: отримувати спеціальну інформацію з іноземних джерел, стажуватися в країнах Західної Європи, співпрацювати з міжнародними організаціями.

У 2016 році кафедра германських та романських мов була перейменована на кафедру іноземних мов № 2 (Наказ № 2620а-22), а до дисциплін, що викладаються на кафедрі, була додана англійська мова за професійним спрямуванням.