Історія
кафедри

 

Кафедра створена на підставі наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 9 червня 2016 року.

Основною метою роботи кафедри є формування системи знань студентів у сфері публічного права, підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Діяльність кафедри зосереджена на забезпеченні навчального процесу та проведення науково-прикладних досліджень у галузі публічного права виходячи із пріоритетності прав людини й основоположних свобод та розвитку правової держави в Україні.