Історія
кафедри

 

Кафедра міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія» була створена шляхом об’єднання  двох кафедр: Кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» та Кафедри права Європейського союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія». Виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено проректора з навчальної роботи, кандидата юридичних наук, Заслуженого юриста України, професора Аракеляна М.Р.

26 липня 2019 року завідувачем кафедри призначено доктора юридичних наук, доцента Бігняка Олександра Валентиновича.

Історія розвитку науки міжнародного права в Одесі йде в далекий 1865, рік створення Імператорського Новоросійського університету. Однією з кафедр юридичного факультету Університету була кафедра міжнародного права. У перші роки утворення кафедри лекції з міжнародного права читали фахівці з енциклопедії права та інших юридичних дисциплін – А.А. Гладкий, Н.С. Власьєв, М.Р. Кантакузин, М.М. Шпилевський. Тільки в 1884 році на кафедру був запрошений магістр міжнародного права І.А. Іванівський, затверджений у званні екстраординарного професора.

Перша на півдні України кафедра міжнародного права і міжнародних відносин була створена в 1997 році при утворенні Одеської державної юридичної академії (на даний час – Національний університет «Одеська юридична академія») і сьогодні є основним центром розвитку міжнародного права в регіоні.

Щодо історії Кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, то слід зазначити, що Кафедра  була заснована в рамках європейського напрямку як основний вектор внутрішнього і зовнішнього розвитку України. Кафедра до 2005 року структурно входила до факультету державного управління і міжнародно-правових відносин, з 2005 р. – до факультету міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики, а з 2013 р. – до факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія». За десять років існування кафедри її очолювали професор М.Р. Аракелян (2005-2009 р.р.), професор О.К. Вишняков (2009-2015 рр.), професор Х.Н. Бехруз (з 2015-2017 р.р.), професор М.Д. Василенко (з 2017 р-2018 р.).

Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства за час свого існування стала однією з провідних кафедр, яка забезпечує цикл дисциплін: «Право Європейського Союзу», «Порівняльне правознавство», «Право Ради Європи», «Порівняльна адвокатура», «Порівняльне цивільне право», «Порівняльна адміністративістика» і багатьох інших. З усіх вказаних дисциплін розроблені і опубліковані методичні посібники та рекомендації для вивчення студентами. Вивчення цих дисциплін сприяє розширенню юридичного мислення, осмислення державно-правових явищ і проблем, виходячи за рамки національного права, а також допомагає процесу інтеграції правової системи України до Загальноєвропейського правового простору. Також на кафедрі читаються різні спеціалізовані курси.

Кафедра брала участь у міжнародних проектах і грантах, зокрема, в магістерській програмі з міжнародного та європейського права проекту «Темпус». Кафедра представляє Одеський регіональний центр Української асоціації європейських студій та є одним з наукових центрів цієї всеукраїнської громадської організації. Члени кафедри підтримують міжнародні та всеукраїнські наукові зв'язки з професійними організаціями та навчальними закладами, зокрема, Російської і Української історико-правовими асоціаціями, з Українською асоціацією порівняльного правознавства (члени асоціації – Х.Н. Бехруз), Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова (спільна участь в організації наукових конференцій, семінарів). Істотним внеском у розвиток міжнародних наукових зв'язків кафедри були, зокрема, зустрічі, обговорення, семінари та ін. З представниками Місії Європейського Союзу з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні, юридичного факультету Зальцбурзького університету (Австрія), Генерального консульства Російської Федерації в Одесі та ін.

На теперішній час основною метою Кафедри міжнародного та європейського права є формування системи знань студентів в галузі міжнародного права та порівняльного правознавства, міжнародного приватного права та міжнародних відносин та права Європейського Союзу і права Ради Європи, а також підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений професорами – Аракелян М. Р., Ківалова Т. С., Андрейченко С. С., Василенко М. Д., Бехруз Х. Н., Сурілова О. О., Бернацька Н. І., доцентами – Бігняк О. В., Акіменко Ю. Ю. Бєлогубова О. О., Войтович П. П., Гриб Г. М., Грушко М. В., Дронов В. Ю., Жебровська К. А., Канєнберг-Сандул О. К., Мануїлова К. В, Пасечник О. В., Рябошапченко А. О., Федорова Т. С., Форманюк В. В., Харитонов Р. Ф., Хендель Н. В.,Чайковський Ю. В., Шемонаєв В. Ю., старший викладач  Семідубарська М. М., асистентами Ідесіс І. В., Музика В. В., Пожар О. М., Ромащенко В. А.

Організацією роботи кафедри, технічним забезпеченням діловодства, звітності, навчального навантаження займаються лаборанти Пікалова Д. К., Стрембій А. А., Сова А. І., Хижняк Д. С.