ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ

 

З метою оптимізації роботи, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», належного забезпечення освітньої діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», керуючись Статутом Національного університету «Одеська юридична академія» та на виконання рішень вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» від 30.11. 2021 р. (протокол №4), що введені в дію наказом ректора Національного університету «Одеська юридична академія» №236-66 від 02.02.2022 року було реорганізовано внутрішню структуру  Національного університету «Одеська юридична академія» шляхом перетворення Юридичного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» на Відокремлений підрозділ «Фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія».

Виконуючим обов’язки директора Відокремленого підрозділу «Фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» призначено кандидата юридичних наук, доцента Мельника Олександра Володимировича.