Згідно з наказом Міністерства освіти України в серпні 1997 року був створений навчальний комплекс вищих і професійних навчальних закладів на базі Юридичного інституту ОДУ і вищого професійного училища № 1. Це був перший навчальний комплекс такого типу в Україні. Указом Президента України від 2 грудня 1997 року створена Одеська державна юридична академія, в складі якої продовжило свою діяльність училище.

Для ранньої професійної орієнтації учнів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, оновлення змісту освіти рішенням Вченої ради академії в квітні 1998 року на базі училища № 1, входило до складу навчального комплексу академії як її структурний підрозділ, було створено юридичне училище. Положення про училище було прийнято на засіданні Вченої ради академії, погоджено з управлінням освіти Одеської державної адміністрації та затверджено Міністерством освіти України. У січні 2006 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та положенням «Національної доктрини розвитку освіти в XXI столітті» з метою якісного підвищення рівня підготовки фахівців юридичне училище було перетворено в юридичний коледж. Так, випереджаючи час і після входження України в єдиний європейський освітній простір, Президент Одеської юридичної академії академік Ківалов С.В. стояв на основі формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності.