Історія
кафедри

 

Свою історію кафедра починає з 1998 року, коли була організована кафедра правової педагогіки. Згодом вона змінила назву на кафедру юридичної психології та журналістики, яка увійшла до склада факультету міжнародних відносин та юридичної журналістики. Завідувачем кафедри юридичної психології та журналістики був Паньков Анатолій Іванович, професор, кандидат філологічних наук.

У 2013 році кафедра юридичної психології та журналістики розділилася на кафедру журналістики і кафедру прикладної лінгвістики, і вони обидві увійшли до складу тоді молодого факультету журналістики. Таким чином, уперше на базі Національного університету «Одеська юридична академія» з’явилася випускова кафедра за спеціальністю «Журналістика». А очолила кафедру доктор наук з соціальних комунікацій, професор Тетяна Василівна Кузнєцова.

Її зусиллями з перших днів cтворення кафедра журналістики яскраво заявила про себе: у жовтні 2013 року на базі НУ «ОЮА» успішно пройшов III Міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами «Інший погляд», а навесні 2014 року  -  I Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід», ініційована кафедрою журналістики.

У 2014 році кафедра відкрила підготовку спеціалістів у галузі «Реклама та зв’язки з громадськістю». Сьогодні обидва напрями розвиваються дуже потужно, оскільки кафедра залучає до роботи не тільки висококваліфіковані наукові кадри, а й фахівців-практиків із досвідом роботи в різних ЗМІ, рекламних та PR-агенціях.

У 2015-2018 роках виконували обов’язки завідувача кафедри Олег Володимирович Пархітько та Наталя Ростиславівна Барабанова.

Кафедра успішно співпрацює з іншими профільними факультетами ВНЗ України, розвиває міжнародне співробітництво та академічну мобільність із зарубіжними науковими установами: з факультетом журналістики і масової комунікації Софійського університету (Болгарія), кафедрою медіакомунікацій Лундського університету (Швеція), кафедрою слов’янських мов Університету Грац (Австрія), факультетом політичних наук університету Йена та центру вивчення конфліктів університету Гісену.

З 2017 року на базі кафедри здійснюється підготовка магістрів за напрямом «Міжнародна журналістика», у 2019 році здійснено перший випуск магістрів.

З 2018 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Колкутіна В.В.