Історія
кафедри

 

Кафедра кібербезпеки є однією з наймолодших в Національному університеті «Одеська юридична академія». Вона була створена в 2018 році одночасно із факультетом кібербезпеки та інформаційних технологій і є однією з його основних структурних підрозділів.

У формуванні кафедри брали участь професор М. Д. Василенко, доценти В. Д. Бойко та С. В. Кухаренко. Від самого початку основним завданням кафедри кібербезпеки була підготовка фахівців у відповідності до сучасних професійних викликів, які здатні до саморозвитку та досягнення власних кар’єрних цілей.

Кафедра успішно співпрацює і підтримує наукові та методологічні зв’язки з такими навчальними закладами, такими як: Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеський національний економічний університет та іншими закладами вищої освіти України.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях і круглих столах, проходять стажування з метою підвищення кваліфікації на провідних кафедрах, що займаються проблематикою кібербезпеки та у ІТ-компаніях.