Історія
кафедри

 

Кафедра створена у 1998 р. первісно під назвою «кафедра організації судових та правоохоронних органів». Основними напрямами науково-дослідницької та викладацької діяльності співробітників кафедри є питання судової влади, адвокатури, прокуратури та інших правоохоронних органів.

У 1998-2015 роках кафедрою завідував професор, заслужений юрист України, Лауреат Державної премії України у галузі освіти Юрій Євгенович Полянський (1953-2020). Видатний дослідник проблем судової влади та прокуратури, професор Ю.Є. Полянський за близько 45 років науково-викладацької діяльності передав знання багатьом тисячам студентів, виховав плеяду учнів, які захистили під його керівництвом дисертаційні дослідження.

Значний внесок у діяльність кафедри внесли відомі правники та викладачі - заслужений юрист України, державний радник юстиції 3 класу, професор кафедри Григорій Михайлович Ясинський, старший викладач Генріх Іванович Одинцов, голова військового трибуналу Північного Флоту СРСР, голова військового трибуналу Одеського військового округу, пізніше вищого апеляційного суду південного регіону України, генерал-майор юстиції, директор Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України Володимир Костянтинович Іртегов, старший радник юстиції, Чорноморський транспортний прокурор, кандидат юридичних наук, доцент Владислав Анатолійович Селезньов, видатний вчений, доктор юридичних наук, професор, старший радник юстиції, Почесний працівник прокуратури, Лауреат Державної премії України у галузі освіти Валентин Володимирович Долежан.

Важлива роль у становленні кафедри належить першому проректору Національного університету «Одеська юридична академія», доктору юридичних наук, професору Мінасу Рамзесовичу Аракеляну, який здійснював наукову та викладацьку діяльність на кафедрі з 1998 по 2007 рік.

У 2015 році кафедру організації судових та правоохоронних органів було перейменовано у кафедру організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, а сама кафедра увійшла до структури факультету адвокатури. З 2017 року кафедру очолює д.ю.н., професор Нана Мезенівна Бакаянова. Адвокат, секретар дисциплінарної палати КДКА Одеської області, делегат з'їздів адвокатів України від Одеської області, член Науково-консультативної ради НААУ, Н.М. Бакаянова спрямувала науково-дослідницьку діяльність кафедри на поглиблення наукових знань про адвокатуру. У 2020 р. Указом Президента України Н.М. Бакаяновій присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

До складу кафедри входять відомі вчені та викладачі: д.ю.н., професор, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України, кавалер ордену «За заслуги » ІІІ ступеня, державний радник юстиції ІІ класу Михайло Васильович Косюта, к.ю.н., доцент Олесій Георгійович Свида, к.ю.н., доцент Інна Сергіївна Ковальчук, к.ю.н., доцент Олена Олегівна Храпенко, к.ю.н., доцент Ірина Олександрівна Кісліцина, к.ю.н., доцент Марина Олександрівна Кравченко, к.ю.н., доцент Андрій Володимирович Кубаєнко, ст. викладач Лілія Петрівна Нестерчук, ст. викладач Олександр Валерійович Курганський.

Науковці кафедри активно працюють над питаннями реформування судоустрою, судочинства та суміжних інститутів, беруть участь у законопроєктній діяльності, надають наукові висновки за зверненнями Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Офісу Генерального прокурора, Міністерства юстиції України.

Вчені кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін, як «Судові та правоохоронні органи України», «Прокуратура України», «Адвокатура України», «Історія адвокатури», «Адвокатська етика», «Адвокатура у системі надання безоплатної правової допомоги», та ін.

Важливою складовою організації роботи на кафедрі є діяльність ст. лаборанта Кристини Русланівни Мерінової, яка забезпечує ведення документації на кафедрі та надає необхідну допомогу співробітникам кафедри у питаннях організації навчального процесу.