Історія
кафедри

 

Кафедра конституційного,  адміністративного та міжнародного права була створена у квітні 2016 року (протокол № 5 засідання Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» від 8 квітня 2016 р.) з метою забезпечення навчального процесу в Київському інституті НУ ОЮА, зокрема, проведення відповідно до профілю кафедри освітньої, методичної, науково-інноваційної, організаційної та виховної діяльності, забезпечення підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, практичної підготовки студентів, атестації здобувачів освітніх послуг за спеціальністю  081 «Право».