Історія
кафедри

 

Кафедра конституційного міжнародного та приватного права є правонаступником, утвореної 04 жовтня 2010 року на підставі наказу декана Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» № 1851а-5 кафедри цивільно-правових дисциплін.

Згідно наказу № 2133а22 від 13.06.2016 року Національного університету «Одеська юридична академія» про перейменування кафедр Криворізького факультету кафедра цивільно-правових дисциплін була перейменована на кафедру конституційного, міжнародного та приватного права.

Кафедра конституційного, міжнародного та приватного права існує з метою формування у студентів ґрунтовних знань у сфері конституційного, цивільного, господарського та суміжних галузей права, а також розробки необхідної організаційної, наукової та навчально-методичної бази для викладання юридичних дисциплін приватно-правового спрямування. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри.

Кафедра конституційного, міжнародного та приватного права підтримує ділові стосунки з органами судової влади, нотаріату, адвокатськими об’єднаннями, місцевими органами виконавчої гілки влади; взаємодіє з практичними працівниками стосовно аналізу судової практики, роботи круглих столів, розробки нормативно-правових актів локальної дії.