Історія
кафедри

 

Кафедру прикладної лінгвістики створено у 2013 році з метою підготовки фахівців за напрямами «Правознавство», «Журналістика», «Філологія», «Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Інформаційні технології». Кафедра входить до складу факультету журналістики, але проводить підготовку фахівців денної та заочної форм навчання всього Національного університету «Одеська юридична академія».

З 2013 року завідувач кафедри Мамич Мирослава Володимирівна. До складу кафедри входять Колєснік Валентина Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, Кісельова Анастасія Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри; Назаренко Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент; Завальська Любов Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри; Заєць Ганна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри, Занько Олена Валентинівна – старший викладач; Гемба Юлія Валеріївна – старший лаборант кафедри; Гереженівська Катерина Костянтинівна – лаборант кафедри.

Кафедра надає наукову і науково-методичну допомогу лінгвістичним кафедрам філій НУ «ОЮА», розташованим у Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Черкасах та інших містах України.

Кафедра прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія» підтримує наукові зв'язки з Інститутом української мови Національної академії наук України, кафедрою прикладної лінгвістики філологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, кафедрою української та іноземних мов Полтавського університету економіки і торгівлі; кафедрою української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, кафедрою української мови Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя; кафедрою стилістики української мови Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова та та з іншими навчальними і науковими закладами.