Історія
кафедри

 

Історія кафедри починається з березня 2008 року, коли було створено кафедру цивільно-правових дисциплін. Згодом Наказом ректора від 16 червня 2016 року її було перейменовано в кафедру загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції.

З перших свої кроків кафедра забезпечувала комплексне засвоєння студентами правових дисциплін шляхом міцного співробітництва і взаєморозуміння педагогів і студентів на грунті новітніх світоглядів Європейських шкіл права, що забезпечувало випускникам сучасні позиції у суспільстві.

З березня 2008 р. по жовтень 2011 р. кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент Л. В. Ємельянова. З жовтня 2011 р. по липень 2017 р. кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент І. Г. Оборотов. З липня 2017 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри була кандидат юридичних наук О. В. Каплій. З жовтня 2017 року та по цей час кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент О. В. Минькович-Слободяник.

З 2010 по 2015 на посаді доцента кафедри працював суддя апеляційного суду Миколаївської області у відставці, заслужений юрист України, к.ю.н., доцент В. П. Паліюк.

На сьогоднішній день до штату кафедри входять: 4 кандидати юридичних наук, доценти; 2 старших викладача; 2 викладача.

Особливою відзнакою кафедри є її тривала взаємодія з різними органами, як державними, так і недержавними, що завжди надавало студентам можливість визначитися з в майбутньою спеціалізацією та працевлаштуватися без значних перепон.