Історія
кафедри

 

Кафедра політичних теорій починає свої традиції в травні 1994 року, коли в Юридичному інституті ОДУ ім. І.І.Мечнікова з метою забезпечення комплексного підходу до навчальних програм і наукових розробок, координації процесу вивчення правознавчих і соціальних дисциплін була створена кафедра соціальних теорій. У 1997 році кафедра у повному складі перейшла до Одеської державної юридичної академії, яка була утворена внаслідок реорганізації юридичного інституту ОДУ ім. І.І.Мечнікова.

На момент створення кафедри до її складу увійшли провідні спеціалісти з різних галузей соціальних наук, які мали не лише високий рівень професійної підготовки, а й великий досвід науково-педагогічної діяльності. Це були спеціалісти-історики, економісти, філософи та юристи.

Від початку своєї діяльності кафедра забезпечувала викладання широкого спектру навчальних дисциплін від політології, соціології, історії України, історії української культури до економіки, філософії, релігієзнавства та інформатики. Викладання всіх цих дисциплін для студентів-юристів забезпечувало гуманітарно-соціальну складову підготовки майбутніх правознавців.

На кафедрі були розроблені та впроваджені до навчального процесу нові навчальні курси, які відображали специфіку викладання соціальних дисциплін для спеціалістів юридичного профілю, дозволили відійти від стереотипів та шаблонів навчальних програм, відкрили можливості для творчості викладачів, викликали зацікавленість студентів в оволодінні знаннями на стикові спеціальних і загальнотеоретичних курсів.

На базі дисциплін, які забезпечувала кафедра соціальних теорій спочатку була відокремлена кафедра філософії, потім були створені кафедри, правової інформатики та національної економіки. При кафедрі функціонували дві лабораторії – соціологічних досліджень та інформаційних технологій..

В серпні 2016 в результаті реорганізації разом з частиною курсів було відокремлено кафедру соціології та психології, а саму кафедру соціальних теорій було перейменовано на кафедру політичних теорій.