Історія
кафедри

 

Історія кафедри починається з 1997 року, коли була створена кафедра соціальних теорій під керівництвом доктора історичних наук, професора Л.І. Кормич.

У зв'язку з відкриттям нових напрямків підготовки, за спеціальностями - «соціологія» і «політологія», виникла необхідність створення окремих кафедр, які випускають фахівців для вищезазначених спеціальностей. Для цього в червні 2016 року на базі кафедри соціальних теорій були створені дві кафедри: кафедра політичних теорій і кафедра соціологічних теорій.

29 серпня 2016 рішенням Вченої ради НУ «ОЮА» кафедра соціологічних теорій була перейменована на кафедру соціології та психології. Таке рішення було прийнято з метою вдосконалення навчального процесу, більш системного викладання навчальних дисциплін соціологічного та психологічного спрямування.

Завідувачем кафедри був призначений доктор психологічних наук, професор В. О. Лефтеров.

Протягом 2016-2017 навчального року кафедрою здійснено заходи з підготовки ліцензійної справи на відкриття нової спеціальності «Психологія». У квітні 2017 року університет отримав ліцензію на зазначену спеціальність, ліцензійний обсяг - 100 осіб. У 2017-2018 навчальному році здійснено перший набір студентів за освітньою програмою підготовки бакалаврів - психологів.

У 2018 році НУ «Одеська юридична академія» отримує ліцензію Міністерства освіти і науки України на навчання психологів - магістрів.

Освітня програма для навчання в магістратурі розроблена на основі новітніх досягнень психологічної науки і практики, відображає міжнародний досвід і передові технології підготовки психологів. Новаціями у магістерському курсі стали вивчення психології бізнесу, економічної психології, психології сім'ї та шлюбу, кіберпсихологіі, психології інтернету.

Всього на кафедрі соціології та психології викладається 65 навчальних дисциплін, кількість яких зростає з кожним роком.

Щорічно кафедра проводить конференції міжнародного рівня.

Так, 2 червня - 4 червня 2017, на базі Національного університету «Одеська юридична академія» пройшла IX Міжнародна науково-практична конференція з позитивної психотерапії Н. Пезешкіана: «Життя, конфлікти і любов в транскультуральному світі» за участю президента Всесвітньої асоціації позитивної і транскультуральної психотерапії доктора мед. наук Хаміда Пезешкіана (Німеччина).

31 травня - 1 червня 2018 року кафедра провела міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграційний розвиток особистості і суспільства: психологічний та соціологічний виміри». У програмі конференції були представлені 97 доповідей, які подали 114 вчених і практиків, аспірантів і студентів, в тому числі 24 доктори наук і 27 кандидатів наук з багатьох регіонів України, а також з Росії, Молдови та Сполучених Штатів Америки.

Також перед кожним навчальним роком на кафедрі традиційно проводяться тренінг-семінари для співробітників кафедри. Вони присвячені вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів, підвищення рівня і якості проведення навчальних занять у вищій школі, а також розвитку командних відносин у колективі кафедри.