Історія
кафедри

 

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення була створена в 1997 році на базі кафедри аграрного, екологічного і трудового права Юридичного інституту Одеської державної юридичної академії. У формуванні наукового потенціалу кафедри, в підготовці і становленні плеяди вчених, юристів-практиків брали участь відомі вчені: доктор юридичних наук, професор, фахівець у галузі сільськогосподарського права Іван Омелянович Середа, який тривалий час був завідуючим кафедри аграрного, екологічного і трудового права, проректором Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова; доктор юридичних наук. професор, фахівець у галузі трудового права Павло Рафаїлович Ставіський, який також очолював кафедру аграрного, екологічного і трудового права; доктор юридичних наук, професор, фахівець у галузі екологічного права Ілля Іванович Каракаш; доктор юридичних наук, професор, фахівець у галузі трудового права Олександр Костянтинович Вишняков.

Вагомий внесок у становлення і розвиток кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія» зробили: кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, ветеран Великої вітчизняної війни Іван Михайлович Сирота, який першим в Україні підготував підручник з права соціального забезпечення; доцент, фахівець у галузі трудового права Тетяна Михайлівна Додіна, кандидат юридичних наук, професор Нінель Борисівна Болотіна, які були співавторами усіх підручників, навчальних посібників з трудового права, підготованих колективом кафедри, багато зробили для становлення молодих викладачів, виховання студентів і аспірантів. Колектив кафедри трудового права та права соціального забезпечення пам’ятає і шанує всіх викладачів, які протягом цих років працювали на кафедрі, та віддає належне кожному з них.

2002 року кафедра трудового права та права соціального забезпечення увійшла до складу створеного в Одеській національній юридичній академії соціально-правового факультету. Цей факультет став одним із провідних в Україні з підготовки за денною та заочною формами навчання фахівців для роботи, насамперед, у соціальній сфері. Тому в навчальних планах факультету значна увага приділялася вивченню трудового права, права соціального забезпечення, медичного права, права зайнятості, захисту прав у сфері праці та соціального забезпечення, вирішення трудових спорів, соціального страхування, державної соціальної допомоги та інших спрямованих на правове забезпечення соціальної сфери навчальних дисциплін. Тривалий час на факультеті здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю 081-Право, а у 2018 році саме на соціально-правовому факультеті була започаткована підготовка фахівців за спеціальністю 073-Менеджмент. 

Багато років кафедра трудового права та права соціального забезпечення займається розробкою надзвичайно важливою в теоретичному і практичному аспектах проблематикою правового регулювання трудових відносин і відносин у сфері соціального захисту, забезпечення прав людини в сфері праці та соціального захисту (2010-2015 рр.), функціонування трудового права та права соціального забезпечення в умовах інтеграційного розвитку України (2016-2020 рр.), забезпечення трудових та інших соціальних прав у людиноцентристському вимірі в цифрову еру (2021-2025 рр.).

Результатом науково-дослідної роботи викладачів кафедри є публікації монографій, підручників, навчальних посібників, науково-практичних коментарів, збірників нормативно-правових актів, навчально-методичних посібників, наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях. Підручники, навчальні посібники з трудового права та права соціального забезпечення, підготовані колективом кафедри, були відзначені нагородами на всеукраїнських конкурсах «Краще юридичне видання року».

Багато уваги викладачами кафедри приділяється науково-дослідницькій роботі здобувачів вищої освіти. Щорічно на базі кафедри організуються і проводяться міжнародні науково-практичні конференції «Правове забезпечення соціальної сфери» та «Захист прав дітей і молоді: світ та Україна», в яких беруть участь студенти, аспіранти, молоді вчені з різних вишів України та зарубіжних країн.

На кафедрі працює студентський науковий гурток з проблем трудового права та права соціального забезпечення (відповідальні: доктор юридичних наук, доцент К.В. Бориченко і кандидат юридичних наук, доцент В.С. Тарасенко).

Під керівництвом викладачів кафедри щорічно виконуються студентські наукові роботи, автори яких неодноразово займали призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Тісні ділові зв'язки кафедра трудового права та права соціального забезпечення підтримує з органами судової влади, правоохоронними органами, органами Пенсійного фонду України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами праці та соціального захисту населення та ін. Практичні працівники часто звертаються на кафедру з пропозиціями щодо участі в узагальненні та аналізі судової практики, роботі круглих столів, семінарів, розробці локальних нормативно-правових актів.

Станом на 2022-2023 навчальний рік на кафедрі працюють 11 науково-педагогічних працівників.