ЮРИДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

 

Адреса: 65009, м. Одеса, пров. Бисквітний,3

Телефон: (048)784-58-22

Сайт: uk.onua.edu.ua
E-mail: ur_kolledg@onua.edu.ua
Facebook: Legal.college

График роботи:
Пн. – Пт. 08.30 - 17.00

МЕЛЬНИК
Олександр Володимирович
директор коледжу
кандидат юридичних наук, доцент

Підготовка фахового молодшого бакалавра здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Зарахування до юридичного коледжу відбувається шляхом конкурсного відбору: за результатами вступних іспитів - для вступників на основі базової загальної середньої освіти, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів, за власним бажанням – для вступників на основі повної загальної середньої освіти, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови та фахових вступних випробувань – для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник. Виховну роботу зі студентами проводять відповідно до «Концепції національного виховання студентів юридичного коледжу», що уможливлює готувати фахівців з високими професійними і моральними якостями.

Сьогодні юридичний коледж є науковим, навчально-методичним та виховним структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», суб’єктом освітньої діяльності, що здійснює підготовку спеціалістів із неповною вищою освітою за спеціальністю «Право» та кваліфікації фахового молодшого бакалавра на базі загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Юридичні та гуманітарні дисципліни в коледжі викладає професорсько-викладацький склад Національного університету «Одеська юридична академія», а загальноосвітні – штатні викладачі коледжу. Штатні викладачі беруть активну участь у республіканських, обласних, міських науково-практичних конференціях, а також готують студентів першого курсу до участі в олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін.

Студенти другого та третього курсів, мають можливість, за бажанням, відвідувати лекції з юридичних дисциплін, які викладають англійською мовою.

До складу 51 науково-педагогічного працівника, котрі викладають у коледжі входить 18 кандидатів наук, 7 старших викладачів вищої категорії. Високий професіоналізм та рівень педагогічних працівників сприяє досягненню високих показників знань студентів.

За роки існування в юридичному коледжі викладали такі видатні вчені НУ «ОЮА»: завідувач кафедри морського та митного права, професор Є.В.Додін; завідувач кафедри філософії, професор О.А. Івакін, завідувач кафедри теорії держави і права, професор Ю.М.Оборотов, завідувач кафедри конституційного права А.Р. Крусян, завідувач кафедри міжнародного права, професор М.Ю.Черкес.