Наукові гуртки
кафедри

 

На кафедрі аграрного, земельного та екологічного права традиційно діють тематичні студентські гуртки, які мають на меті залучення студентів до наукової роботи. Учасники студентських наукових гуртків мають можливість поглиблено і професійно вивчати теоретичні та практичні проблеми, що виникають у відповідних сферах суспільних відносин.

Студентський науковий гурток з проблем аграрного права та агробізнесу здійснює свою роботу на регулярній основі під керівництвом д.ю.н., професора Гавриш Н.С. та д.ю.н., доцента Григор’євої Х.А.

Найбільш популярними питаннями, які розглядаються у процесі діяльності гуртка, традиційно є наступні: особливості набуття та реалізації прав на землі сільськогосподарського призначення, правові засади діяльності фермерських господарств, особистих селянських господарств, сільськогосподарських кооперативів, питання юридичної відповідальності за порушення у сфері аграрного законодавства, правові питання ведення агробізнесу.

Студентський науковий гурток з проблем земельного права здійснює свою роботу на регулярній основі під керівництвом к.ю.н., доцента Годованюка А.Й.

Найбільш популярними питаннями, які розглядаються у процесі діяльності гуртка, традиційно є наступні: особливості здійснення приватизації земельних ділянок, процедурні аспекти проведення земельних аукціонів, правові проблеми охорони земель, юридичні гарантії та правове забезпечення захисту і охорони земельних прав фізичних та юридичних осіб, питання юридичної відповідальності за порушення у сфері земельного законодавства.

Засідання вказаних гуртків часто проводяться із запрошенням юристів-практиків (суддів, нотаріусів, адвокатів тощо), які вказують на сучасні проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення.

Студентський науковий гурток з проблем екологічного та природноресурсового права діє для студентів старших курсів, які бажають поглибити свої знання, у першу чергу, у сфері практичного застосування екологічного та природноресурсового законодавства. Керівництво гуртком покладено на к.ю.н., доцента Чумаченко І.Є.,та к.ю.н., доцента Канівець Л.А. Засідання гуртка завжди присвячені гострим правовим проблемам охорони навколишнього природного середовища в умовах зростаючого техногенного та антропогенного навантаження. Студенти-учасники гуртка здійснюють масштабну роботу з підготовки практичних матеріалів, аналізу принципових судових рішень, що торкаються екологічних та природноресурсових правовідносин. На цій емпіричній основі учасники гуртка навчаються вирішувати складні практичні проблеми, професійно аргументувати свої позиції в неоднозначних спорах.

Тематика досліджень у межах наукових студентських гуртків охоплює наступні актуальні та проблемні питання: правова охорона об’єктів природно-заповідного фонду; правові основи користування природними ресурсами; правові проблеми утилізації промислових та побутових відходів; правове стимулювання пошуку та використання альтернативних енергетичних джерел, забезпечення екологічної безпеки тощо.

Кафедра аграрного, земельного та екологічного права запрошує студентів усіх факультетів та інститутів, які цікавляться окресленими правовими проблемами, стати учасниками сформованих студентських гуртків.