Наукові гуртки
кафедри

 

На кафедрі успішно працює науковий студентський  гурток "Кримінальне право ХХІ ст." під керівництвом к.ю.н., доц.. Колодіна Д.О. та к. ю. н. Кедик В.П. із залученням студентів, які виступають з науковими доповідями та повідомленнями.

В роботі гуртка приймає участь більш, ніж 70 студентів. За час роботи гуртка у 2020-2021 навчальному році було проведено 7 засідань, з них 5 у режимі відеоконференції на яких виступило з доповідями 33 студенти. На перший семестр 2021-2022 навчального року заплановано 6 зустрічей по найбільш проблемних питаннях кримінального права. Також регулярно проводяться круглі столи та майстер-класи із залученням учасників гуртка.

Метою гуртка "Кримінальне право ХХІ ст." є залучення студентів до наукової роботи та розвиток вміння застосовувати доктринальні досягнення при виконанні базових і галузевих наукових завдань, вмінню користуватися науковими відомостями у майбутній професійній діяльності. В цілому, участь в роботі гуртка надає можливість студентам поглиблено і професійно вивчати теоретичні та практичні проблеми кримінального права.