Наукові гуртки
кафедри

 

На базі кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» функціонує науковий студентський гурток «Криміналіст», робота якого спрямована на поглиблене вивчення сучасних аспектів науки криміналістики та практичних особливостей застосування криміналістичної техніки, тактики та методики розслідування злочинів.

У процесі організації роботи були поставлені наступні завдання:

  1. Забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів наукових робіт, наукових семінарів;
  2. Формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці і засобам самостійного вирішення наукових завдань і здійснення досліджень у галузі цивільного процесу;
  3. Сприяння поглибленого вивчення навчального матеріалу.

Керівник гуртка – доцент, к.ю.н.  Бєлік Лариса Степанівна.