Наукові гуртки
кафедри

 

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права плідно займається науковою діяльністю студентів. При кафедрі проводяться засідання «Студентського кримінологічного наукового товариства» за темами, обраними студентами. Обговорюються найбільш актуальні проблеми розвитку кримінологічної науки і кримінально-виконавчого права в Україні, особливості криміналізації сучасного суспільства, теоретичні та практичні проблеми протидії злочинності та окремих її проявів.

Керівниками наукового студентського гуртка є завідувач кафедри, д.ю.н., професор В.М. Дрьомін і к.ю.н., доцент Стрелковська Ю.О. Студенти кримінологічного суспільства активно беруть участь в студентських наукових конференціях, що проводяться університетом та іншими навчальними закладами України.

Студенти кримінологічного суспільства неодноразово отримували почесні грамоти і позитивно відрізнялися за результатами проведення студентських наукових конференцій.

Окремо слід сказати про успішну участь студентів, які регулярно відвідували засідання «Студентського кримінологічного наукового товариства», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, в якому вони неодноразово ставали його переможцями. Найактивнішими учасниками наукової дискусії є студенти Інституту кримінальної юстиції та Факультету підготовки слідчих.