Наукові гуртки
кафедри

 

На кафедрі цивільного процесу продовжують свою роботу студентські наукові гуртки «Forum» під керівництвом доцента Волкової Н.В. та «Практика ЄСПЛ у цивільному судочинстві» під керівництвом Бута І.О.

В процесі організації роботи наукового гуртка «Forum» були поставлені наступні завдання:

  1. Забезпечення активної участі студентів  у проведенні наукових конференцій, конкурсів наукових робіт, наукових семінарів;
  2. Формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері цивільного процесу;
  3. Сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу.

 

План засідань гуртка «Форум»

на 1 семестр 2021-2022 навчального року

дата проведення

тема зустрічі

ПІБ спікера

1

22.09.2021

Реєстрація учасників, обрання концепції проведення засідань, голосування щодо обрання секретаря кружка «Форум».

керівник гуртка: к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу Волкова Н.В.

2

29.09.2021

Тема доповіді: «Спрощене позовне провадження у цивільному судочинстві: новели цивільного процесуального законодавства»

керівник гуртка: к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу Волкова Н.В.;

секретар гуртка: Дурович Анастасія;

доповідач: к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу Волкова Н.В.

3

13.10.2021

Тема доповіді : «Особливості розгляду справ про визнання спадщини відумерлою у порядку окремого провадження»

керівник гуртка: к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу Волкова Н.В.;

секретар гуртка: Дурович Анастасія;

доповідач: Дурович Анастасія.

4

27.10.2021

Тема доповіді : «Захист прав та інтересів дитини в Європейському суді з прав людини»

керівник гуртка: к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу Волкова Н.В.;

секретар гуртка: Дурович Анастасія

доповідач: Волков Максим.

5

10.11.2021

Тема доповіді : «Процесуальний статус учасників цивільного процесу»

керівник гуртка: к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу Волкова Н.В.;

секретар гуртка: Дурович Анастасія;

доповідач: Гунчак Тетяна.

7

24.11.2021

Вибір та затвердження тем на наступний рік

керівник гуртка: к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу Волкова Н.В.;

секретар гуртка:Дурович Анастасія.

 

В процесі організації роботи наукового гуртка «Практика ЄСПЛ у цивільному судочинстві» була поставлена така мета :

  1. Визначення правових засад застосування практики ЄСПЛ у національному судочинстві, отримання навичок роботи із рішеннями ЄСПЛ задля визначення тих складових, що можуть бути застосовані у національних судах;
  2. Виявлення типових помилок, що допускаються під час застосування практики ЄСПЛ;
  3. Отримання навичок ведення дискусії на суперечливі теми за відсутності сформованої судової практики;
  4. Спрямування студентів до подальших наукових досліджень на межі декількох галузей права;

 

План засідань гуртка «Практика ЄСПЛ у цивільному судочинстві»

на 1 семестр 2021-2022 навчального року

Орієнтовна дата

Тема

1

20.10.2021

Вплив запровадженого карантину на процесуальні права та обов’язки осіб в розрізі практики ЄСПЛ

2

17.11.2021

Захист права на повагу приватного життя у соцмережах: практика ЄСПЛ та національна судова практика

3

02.03.2022

Електронні докази: правовий режим та практика використання в процесі доказування

4

06.04.2022

Стандарти доказування у цивільному судочинстві: доцільність запровадження

5

12.05.2022

«Касаційні фільтри» та право особи на доступ до суду: конвенційні стандарти

 

В рамках гуртків проводяться засідання та круглі столи, на яких із радістю чекаємо нових студентів!